Menu

Blog
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Chcem záštitu

Zapojte sa do slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zviditeľnite svoj projekt

Buďte aj Vy priamym aktérom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) a získajte oficiálnu záštitu predsedníctva nad svojim podujatím. Predsedníctvo je aj o Vás a o Vašich projektoch.

Čo je záštita slovenského predsedníctva v Rade EÚ?

Ide o nefinančný mechanizmus podpory podujatí mimovládnych organizácií, obcí, miest a regiónov, škôl, ale aj fyzických osôb a ďalších externých aktérov.

Cieľom je aktívne zapojiť občanov do predsedníctva, ako aj vyzdvihnúť výnimočné projekty v rámci predsedníctva.

Aké podujatia MZVaEZ SR podporí?

MZVaEZ SR chce zapojiť do slovenského predsedníctva čo najrozmanitejšie spektrum ľudí. Podporíme podujatia, ktoré:

 • aktívne zapájajú verejnosť do SK PRES;
 • komunikujú posolstvá a obsahové priority SK PRES doma aj v zahraničí;
 • zvyšujú povedomie o EÚ a slovenskom príspevku do jej politík;
 • prezentujú spoločné európske hodnoty.

Záštitu môžu získať etablované aj nové podujatia.

Kedy sa môžem uchádzať o záštitu?

O záštitu môžu subjekty žiadať od 15. januára do konca roka 2016.

Záštitu SK PRES udelí MZVaEZ SR podujatiam, ktoré sa konajú v období od 1. marca do 31. decembra 2016.

Čo získam udelením záštity SK PRES?

Záštita zahŕňa:

 • použitie loga SK PRES na propagačných materiáloch podujatia vrátane plagátov, bannerov a internetovej prezentácie;
 • oficiálne zastrešenie podujatia a jeho propagáciu na webových stránkach a sociálnych sieťach MZVaEZ SR a SK PRES (predpokladaná návštevnosť webovej stránky SK PRES je 2,5 milióna zobrazení);
 • možnosť priamej účasti zástupcu MZVaEZ SR na podujatí (napr. otvorenie konferencie, účasť na diskusii, prednáška);
 • možnosť nepriamej účasti MZVaEZ SR na podujatí poskytnutím prezentačných materiálov SK PRES;
 • v prípade kultúrnych podujatí je možné požiadať o ich zaradenie do oficiálnej predsedníckej brožúry Cultural Programme SK PRES 2016 zverejnenej na webovej stránke predsedníctva, a to v termíne do 15. marca 2016.

Kto môže žiadať o záštitu SK PRES?

Oprávnení žiadatelia o záštitu sú fyzické a právnické osoby s trvalým bydliskom alebo sídlom v SR alebo v zahraničí:

 • miestne orgány štátnej správy a samosprávy,
 • mimovládne organizácie,
 • základné, stredné a vysoké školy, výskumné inštitúcie,
 • slovenské krajanské združenia v zahraničí,
 • neformálne skupiny (zoskupenie aspoň 4 ľudí pod vedením 1 zodpovednej osoby spôsobilej na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá bude v predmetnej veci skupinu zastupovať),
 • podnikateľské subjekty.

Záštitu SK PRES nezískajú politické strany, politické hnutia a fyzické, právnické osoby alebo neformálne skupiny s tendenciami k extrémizmu, k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo podnecujúce k nenávisti.

Účel záštity je nekomerčný.

Ako požiadam o záštitu SK PRES?

Záujemcovia môžu o záštitu žiadať prostredníctvom prihlášky dostupnej nižšie. Skladá sa zo žiadosti o udelenie záštity a dotazníka, v ktorom záujemca priblíži charakter a cieľ podujatia, jeho cieľovú skupinu, aktivity, z ktorých pozostáva, a i.

Všetky dokumenty sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku, keďže do výzvy sa môžu zapojiť domáci aj zahraniční aktéri.

Kto rozhoduje o udelení záštity a ako sa o rozhodnutí dozviem?

O poskytnutí záštity rozhoduje Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ, konkrétne Odbor pre komunikáciu a prezentáciu MZVaEZ SR. Rozhodnutie oficiálne zastrešuje splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok.

MZVaEZ SR odpovie všetkým uchádzačom o záštitu do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti na emailovú adresu uvedenú v prihláške. S úspešným kandidátom MZVaEZ SR uzavrie Zmluvu o záštite a spolupráci (vzor viď nižšie).

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky