Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
19.07.2016
Zahraničné záležitosti a medzinárodné
vzťahy
Závery Rady EÚ

Závery Rady o Južnom Sudáne

 1. Európska únia (EÚ) čo najdôraznejšie odsudzuje nedávnu eskaláciu bojov v Južnom Sudáne a útoky na civilné obyvateľstvo, zóny vyhradené pre ochranu civilného obyvateľstva (PoC), priestory a zamestnancov Organizácie Spojených národov (OSN) a na diplomatický personál a humanitárnych pracovníkov. Počas ťažkých bojov zahynulo množstvo ľudí a narastajú obavy, že ak znova prepukne násilie, mohlo by ich zahynúť omnoho viac.
 2. Vážnosť situácie si vyžaduje rýchlu reakciu. Musí sa zabrániť akémukoľvek predlžovaniu tejto krízy.
 3. Lídri Južného Sudánu, najmä prezident Kiir a viceprezident Machar majú zodpovednosť voči svojmu ľudu a nemali by sa uchyľovať k násiliu a politike etnickej konfrontácie. Teraz musia spraviť všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli deeskaláciu vojenských operácií, zachránili občanov Južného Sudánu pred ďalším násilím a zapojili sa do vykonávania Dohody o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne (ARCSS), ktorú podpísali všetky strany.
  Prvoradou zodpovednosťou lídrov je kontrolovať sily, ktoré im podliehajú, a dodržiavať prímerie, ktoré vyhlásili. Všetky strany sa musia zdržať akýchkoľvek jednostranných krokov, ktoré by ďalej mohli spochybňovať dohodu z augusta 2015 a jednotlivé prímeria. Musia sa sústrediť na ich dodržiavanie, s osobitným dôrazom na bezpečnostné aspekty, pričom mimoriadne naliehavá je najmä demilitarizácia Juby.
 4. EÚ víta promptnú a rozhodnú reakciu Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), Africkej únie (AÚ) a krajín v regióne v nadväznosti na samit IGAD Plus, ktorý sa uskutočnil 16. júla 2016 v Kigali. Podporuje ich konštruktívne úsilie riešiť krízu, spolu s vysokým predstaviteľom AÚ pre Južný Sudán, ako aj predsedom spoločnej monitorovacej a hodnotiacej komisie (JMEC). EÚ víta pokračujúce diskusie o možnostiach pomoci zameranej na stabilizáciu situácie vrátane nasadenia regionálnej jednotky ochrany a zastáva názor, že je naliehavo potrebné, aby sa obnovil politický proces.
 5. EÚ sa pripája k susedným krajinám Južného Sudánu a medzinárodnému spoločenstvu v ich úsilí rýchlo obnoviť mier a stabilitu, čoho súčasťou je aj zastavenie banditizmu a rabovania. Dôležitou prioritou musí byť aj ochrana civilného obyvateľstva, pracovníkov OSN a humanitárnych pracovníkov a priestorov, kde sa zdržiavajú. Tí, čo vyprovokovali najnovšie kolo bojov, musia byť postavení pred súd.
  Tak, ako sa to stanovuje v ARCSS, a ako pripomína osobitný poradca OSN pre predchádzanie genocíde, za ohavnosti spáchané v Južnom Sudáne sa musí vyvodiť zodpovednosť. Musí rýchlo začať vyšetrovanie a trestné stíhanie týchto zločinov podľa medzinárodného práva a musí sa skončiť beztrestnosť. V tejto súvislosti EÚ vyzýva, aby sa rýchlo zriadil hybridný súd pre Južný Sudán a aby sa začal proces národného zmierenia a ozdravenia vzťahov.
 6. EÚ znova potvrdzuje svoju podporu misii OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) a víta pokračujúce diskusie na pôde Bezpečnostnej rady OSN o jej ďalšom posilňovaní s cieľom lepšie zabezpečiť, aby misia OSN a medzinárodné spoločenstvo dokázali zabrániť násiliu v Južnom Sudáne, reagovať naň a chrániť civilné obyvateľstvo. EÚ tiež podporuje žiadosť generálneho tajomníka OSN adresovanú Bezpečnostnej rade OSN okamžite uvaliť zbrojné embargo na Južný Sudán a zaviesť dodatočné cielené sankcie voči lídrom a veliteľom, ktorí podkopávajú vykonávanie mierovej dohody. EÚ je pripravená uvažovať o ďalších sankciách voči každému, kto bráni mierovému procesu. Pripomína tiež svoj značný politický a finančný príspevok pre Južný Sudán.
 7. EÚ naliehavo vyzýva všetky strany, aby umožnili a uľahčili plné, bezpečné a nehatené poskytovanie humanitárnej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú, v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. EÚ sa výrazným spôsobom podieľala na reakcii na humanitárnu krízu spôsobenú ľudskou činnosťou v Južnom Sudáne, ktorá je už jednou z najhorších na celom svete. Obyvateľstvo Južného Sudánu znáša závažné zneužívanie, a to aj zo strany bezpečnostných síl a milícií, a predovšetkým rodovo motivované násilie a nútené vysídľovanie. Zápasí tiež s najhoršou potravinovou krízou od získania nezávislosti krajiny. Európska Komisia mobilizuje ďalšie zdroje s cieľom zmierniť utrpenie tých, ktorí potrebujú životne dôležitú humanitárnu pomoc. EÚ vyjadruje uznanie všetkým susedným krajinám za to, že udržali svoje hranice otvorené a poskytli útočisko utečencom z Južného Sudánu, ktorí utekajú pred násilím, a očakáva, že vláda Južného Sudánu bude rešpektovať voľný pohyb osôb.

www.consilium.europa.eu/sk/meetings/fac/2016/07/18/

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky