Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
15.07.2016
Ekonomika a financie
Závery Rady EÚ

Hospodárske politiky, politiky zamestnanosti a fiškálne politiky: Rada vydala odporúčania pre jednotlivé krajiny

Rada 12. júla 2016 vydala odporúčania týkajúce sa plánovaných hospodárskych politík členských štátov, ich politík zamestnanosti a fiškálnych politík.Rada tým uzavrela európsky semester 2016 – ročný proces monitorovania politík. Európska rada schválila uvedené odporúčania na svojom júnovom zasadnutí.

„So záujmom očakávame účinné vykonávanie týchto odporúčaní pre jednotlivé krajiny v nasledujúcich mesiacoch“, povedal minister financií Slovenskej republiky a predseda Rady Peter Kažimír.

Európska rada v marci 2016 podporila tieto priority:

  • oživenie investícií;
  • uskutočňovanie štrukturálnych reforiem zameraných na modernizáciu európskych ekonomík;
  • vykonávanie zodpovedných fiškálnych politík.

Monitorovanie politík

Európsky semester zahŕňa súbežné každoročné monitorovanie hospodárskych a fiškálnych politík členských štátov počas šesťmesačného obdobia.

Na základe politických usmernení, ktoré Európska rada vydáva každý rok v marci, predkladajú členské štáty každý rok v apríli:

  • Národné programy reforiem pre svoje hospodárske politiky a politiky zamestnanosti. V týchto programoch sa stanovuje strednodobý makroekonomický scenár a vnútroštátne ciele v súvislosti s vykonávaním stratégie „Európa 2020“ pre zamestnanosť a rast, identifikujú sa v nich hlavné prekážky rastu a stanovujú opatrenia týkajúce sa iniciatív zameraných na zvýšenie rastu v krátkej dobe.
  • Programy stability alebo konvergenčné programy pre svoje fiškálne politiky. Členské štáty eurozóny predkladajú programy stability a členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, predkladajú konvergenčné programy. V týchto programoch sa stanovujú strednodobé rozpočtové ciele a hlavné predpoklady očakávaného hospodárskeho vývoja a zahŕňajú tiež opis opatrení v oblasti fiškálnej a hospodárskej politiky, ako aj analýzu vplyvu zmien predpokladov na fiškálne a dlhové pozície.

Rada následne prijíma odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR). Poskytuje vysvetlenia v prípadoch, keď tieto odporúčania nezodpovedajú odporúčaniam, ktoré navrhla Komisia.

Odporúčania

Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2016 sú určené pre 27 z 28 členských štátov EÚ. Aby sa vyhlo duplicite, nevypracovalo sa žiadne odporúčanie pre Grécko, keďže naň sa vzťahuje program makroekonomických úprav.

Rada v marci 2016 prijala osobitné odporúčanie týkajúce sa hospodárskych politík eurozóny. Urobila tak skôr než v predchádzajúcich rokoch s cieľom lepšie zohľadniť záležitosti eurozóny pri schvaľovaní odporúčaní pre členské štáty, ktoré patria do eurozóny.

Odporúčania boli prijaté na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti.

www.consilium.europa.eu/sk/meetings/ecofin/2016/07/12/

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky