Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
06.07.2016
Inštitučné záležitosti
Vyhlásenia a prejavy

Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, Martin,

Dámy a páni,

dovoľte mi začať veľmi jednoduchým konštatovaním, že Európska únia je úžasný a jedinečný projekt. Je to projekt, ktorý nám priniesol mier, prosperitu a bezpečnosť na kontinent sužovaný stáročiami nenávisti a krvavých vojen medzi európskymi národmi. Zrodený bol na troskách dvoch brutálnych vojnových konfliktov s desiatkami miliónov zbytočných obetí. Prosím, nezabúdajme na to! Nijaký iný integračný pokus sa nikdy a nikde vo svete lepšie nevydaril. Všetci nám ho závidia, na mnohých miestach sa ho snažia márne napodobniť. Som veľmi rád, že Slovensko môže byť jeho súčasťou.

Európska únia dala Slovensku veľa pozitívneho – 12 rokov členstva spravilo našu krajinu silnejšou ekonomicky, spoločensky aj geopoliticky. Je pre Slovensko veľká česť, že nasledujúcich šesť mesiacov môže – historicky po prvýkrát - prispieť k dianiu a pokroku v Únii viac, ako kedykoľvek predtým.

Diskusia o tom, ako urobiť Úniu lepšiu a efektívnejšiu pre nás všetkých je nevyhnutná. Európska únia je pre občanov a musí byť budovaná občanmi. Potvrdil nám to aj výsledok britského referenda. Úniu sa rozhodol opustiť jeden z jej kľúčových členov. Odchod Britov nie je len vyjadrením ich postoja, ale reflektuje zlyhanie Európskej únie zrozumiteľne dosahovať a komunikovať jej konkrétny prínos pre občanov. Toto nám dáva jasný signál, že Európska únia musí lepšie počúvať kritické hlasy. Musí sa stať pružnejšou, menej byrokratickou a vnímavejšou k rôznorodosti. A musí sa zbaviť puncu elitárstva a nezrozumiteľnosti pre obyčajného človeka, ktorý ju vníma ako vzdialenú a odtrhnutú od jeho bežných problémov.

Slovenské predsedníctvo nebude len historicky prvým pre nás. Bude zároveň historicky prvým, ktoré bude musieť čeliť prvej dezintegrácii EÚ vôbec. Aj preto sa k budúcemu usporiadaniu vzťahov Únie so Spojeným kráľovstvom postavíme aktívne a zodpovedne. Stane sa nevyhnutne dominantnou témou nášho predsedníctva. Chceme, aby rokovania boli maximálne konštruktívne a aby bol zachovaný komfort všetkých, ktorých sa odchod Spojeného kráľovstva z EÚ dotkne. Netreba sa príliš ponáhľať, pretože proces si vyžiada istý čas. Ale nemožno to ani odkladať, lebo inak vznikne priestor pre rôzne dezinterpretácie a nervozitu, ktoré dôveryhodnosti EÚ nepridajú. Navyše ľudia v Spojenom kráľovstve aj v EÚ si zaslúžia vedieť, čo presne im britské rozhodnutie o odchode z EÚ prinesie.

Cesta k štátnickým rozhodnutiam na tak historicky a kultúrne zložitom území Európy nie je priamočiara. Dostali sme sa, žiaľ, do fázy, keď musíme prekonať strach. Strach našich občanov – z migrácie kvôli možnej strate kultúrnej identity, z terorizmu kvôli oslabenému pocitu bezpečia a z ekonomických problémov, že sa bez práce nebudú schopní dôstojne postarať o svoju rodinu. Ale musíme prekonať aj náš strach – politických lídrov, že sa nám nepodarí súčasné krízy zvládnuť. A mám dojem, že toho sa naši občania boja najviac. Aj preto ich dôvera v EÚ rýchlo padá.

Strach je najhorší radca. Má tendenciu naštartovať odstredivé sily v EÚ, a tak prispieť k jej triešteniu a fragmentácii. Má sklon otriasť tak jej inštitucionálnou základňou, ako aj našimi európskymi hodnotami a ideálmi. Strach je premietnutý aj v súčasnom raste popularity extrémistických a nacionalistických tendencií v Európe, ktoré ponúkajú jednoduché a radikálne riešenia.

Hoci máme pocit, že Európu pohltil europesimizmus, nie je to celkom tak. Prieskumy potvrdzujú, že občania veľkej väčšiny členských krajín hodnotia ich členstvo v EÚ pozitívne. To znamená, že v európsky projekt stále veria.

Aj preto, že Európska únia síce nie je dokonalá, ale má zmysel a najmä nemá alternatívu. Potrebuje však nový investičný impulz, nové pracovné príležitosti a najmä novú dôveru! Žiadajú to aj občania. Aj preto sa chceme v rámci nášho predsedníctva sústrediť na lepšie využitie finančných nástrojov. Rozpočet EÚ na rok 2017 musí byť flexibilný a vyvážený. Je nevyhnutné, aby odrážal priority EÚ a reagoval na výzvy, ktorým už čelíme, alebo ktoré náš môžu čakať. V rámci strednodobého preskúmania Viacročného finančného rámca 2014 – 2020 je tiež potrebné vytvoriť vhodné podmienky pre väčšiu pridanú hodnotu investícií. K obnove dôvery v hospodársku silu EÚ môže prispieť aj dobudovanie Únie kapitálových trhov či dokončenie Hospodárskej a menovej únie a Bankovej únie.

Dámy a páni,

Predpokladom pre zmysluplné fungovanie Únie je jednota a súdržnosť. Pri nesmiernej rôznorodosti európskych národov sa mechanické administratívne posudzovanie problémov nikdy neosvedčí. Žiadnu zo súčasných a budúcich kríz sa nepodarí vyriešiť ani nekoordinovanými individuálnymi národnými opatreniami. Žiadny členský štát na to nie je dostatočne silný. Potrebujeme spoločný európsky prístup a vizionársky postup.

Nemôžeme sa preto zamerať len na krízový manažment, ale musíme našim občanom ponúknuť aj dlhodobú víziu fungovania a usporiadania Únie.

To nám potvrdila aj migračná kríza. Hoci sa názory na migračnú politiku v jednotlivých členských štátoch často líšia, existuje celý rad spoločných konštruktívnych riešení, ktoré vedia posunúť agendu vpred. Naše predsedníctvo sa zameria práve na ne -  na dosiahnutie dlhodobých komplexných riešení. Našimi hlavnými prioritami zostáva ochrana vonkajších hraníc EÚ, bezpečnosť a funkčnosť Schengenu a odstraňovanie príčin migrácie. Počas nášho predsedníctva by mala vstúpiť do života Európska pohraničná a pobrežná stráž. Zároveň musíme úzko spolupracovať s tretími krajinami, najmä s krajinami tranzitu a krajinami pôvodu. Navyše migračná kríza nie je sezónnou regionálnou záležitosťou, ale generačným globálnym problémom, ktorý potrebuje globálne riešenie. Aj preto je žiaduce, aby spoločný a skoordinovaný hlas Únie zaznel na summite OSN v septembri veľmi dôrazne a jasne.

Nesmieme sa samozrejme pozerať iba dovnútra Únie, náš zrak musíme uprieť aj von, na miesto Európskej únie vo svete. Globálnu víziu EÚ na ďalšie obdobie by mala zabezpečiť nová Európska globálna stratégia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Európska únia musí pracovať na tom, aby naše vzťahy so susedmi, ako aj so vzdialenými spojencami slúžili ako opora pre stabilitu a prosperitu Únie.

V rámci Východného partnerstva musíme klásť dôraz na reformy, implementáciu asociačných dohôd a vízovú liberalizáciu. Zároveň musíme pracovať na zvýšení odolnosti našich susedov voči externým hrozbám. Nevyriešená ukrajinská kríza je toho neustálou pripomienkou. Smerom na juh sa zase musíme snažiť prispieť k diplomatickému riešeniu dlhodobých konfliktov a kríz v regióne. Je slovenskou skúsenosťou, že politika rozširovania patrí k najefektívnejším nástrojom transformácie, aké sú k dispozícii. Tradične vedie k zvýšenej bezpečnosti a stabilite nielen Únie, ale aj jej susedov. Našou ambíciou je umocniť kredibilitu tohto procesu, a tým zmobilizovať podporu v členských štátoch a kandidátskych krajinách.   

Okrem toho je dôležité pokračovať v tradícii ochrany stability a prosperity Únie cez posilnenie obchodných vzťahov s globálnymi partnermi. Počas nášho predsedníctva máme záujem v súčinnosti s Európskou komisiou prispieť k úspešným rokovaniam o dohodách o voľnom obchode s USA a Kanadou, prípadne ďalšími krajinami.                                            

Dámy a páni,

Všetci sa zhodneme na tom, že Európska únia potrebuje novú víziu. Víziu, ktorá je postavená na silných stránkach Únie a eliminuje tie slabšie. Víziu, s ktorou sa stotožnia občania Európskej únie. A ktorá zároveň citlivo berie do úvahy históriu a rôznorodosť a tiež reálne možnosti a kapacity každého členského štátu.

Slovensko víta, že bola prijatá a široko podporená jeho iniciatíva na zorganizovanie neformálneho summitu predsedov vlád a hláv štátov 27 členských krajín EÚ 16. septembra 2016 v Bratislave. Summit bude najvhodnejšou príležitosťou na diskusiu o takejto vízii. Z doterajších rozhovorov vyplýva, že summit je spojený s veľkými očakávaniami a bude nepochybne vyvrcholením slovenského predsedníctva. Aj keď prirodzene vieme zadefinovať témy, o ktorých musia lídri hovoriť, nemôžeme nič podceniť a nasledujúce dva mesiace musíme využiť na dôslednú prípravu summitu, aby nebol len samoúčelnou improvizáciou.

Chcem vás ubezpečiť, že summit v Bratislave musí byť organizovaný a pripravovaný v spolupráci s európskymi inštitúciami. Rovnako by slovenské predsedníctvo privítalo, pokiaľ by závery summitu dostatočne vyvažovali krajné názory na fungovanie EÚ. Je treba úprimne si priznať, že sú názory, podľa ktorých by prílišná kritika našich spoločných európskych politík len dávala za pravdu euroskeptikom a otvoreným odporcom EÚ. Bolo by však absolútne kontraproduktívne a našej európskej vízii doslova škodlivé, ak by sme sa 16. septembra 2016 v Bratislave rozišli s konštatovaním, že všetko je v poriadku, len nám občania nerozumejú. Vieme, že pravda je iná. Takýto záver by bol iba palivom pre ďalšie referendové hnutia, fragmentáciu Európy s nedozernými  následkami. Na druhej strane je potrebné kriticky sa postaviť k úvahám o potrebe zásadných reforiem, inštitucionálnych zmien, ba dokonca zmien základných zmlúv EÚ.

Slovensko patrilo vždy medzi najeurooptimistickejšie krajiny, hoci kvôli finančnej a hospodárskej kríze, migračnej kríze a ďalším problémom v našej EÚ aj u nás poklesla dôvera v EÚ. A to zneužívajú extrémisti a insitní antieurópania. Stále však dôvera v EÚ patrí k najvyšším v EÚ a moja vláda ju chce posilniť. Dnešná generácia dvadsiatnikov, tridsiatnikov a štyridsiatnikov berie mier, spoločný trh, voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a najmä osôb, ako úplnú samozrejmosť. To, že sa isté prvky fungovania EÚ verejnosťou nevnímajú pozitívne, ba niektoré úplne negatívne, jedno, či zaslúžene alebo nezaslúžene, predsa nemôže znamenať, že teraz máme rezignovať na všetky inštitúcie, pravidlá, politiky založené na spoločných hodnotách, ktoré tieto obrovské historické výdobytky umožnili.

Prvou našou spoločnou odpoveďou na vlnu euroskepticizmu musí byť priblíženie zmyslu, podstaty a reálnych výdobytkov projektu európskej integrácie. Musíme si rýchlo definovať, čo je euroskeptická mytológia, ktorej symbolom sa stalo zakrivenie banánov a čo sú reálne problémy fungovanie našej únie, čo sú nedostatky alebo aj zlyhania našich unijných politík a inštitúcií.  Z tohto pohľadu je pre nás všetkých z 27 členských krajín EÚ priam laboratóriom priebeh kampane pred britským referendom. Tam môžeme nájsť tak mýty, otvorené klamstvá a polopravdy, ktoré používali odporcovia EÚ, ale aj argumenty o výhodnosti EÚ, a môžeme si ich premietnuť do našich špecifických národných realít.

V britskej kampani si však môžeme ozrejmiť aj reálne obavy, neistoty, ktoré pociťovali britskí občania, ktorí nechceli zostať v EÚ. Mali by sme sa dohodnúť, že do neformálneho summitu lídrov 27 v Bratislave si urobíme také analýzy, aby sme neklamali sami seba a aby sme vedeli, s akými argumentmi a nástrojmi hrajú tí politici, ktorí vsadili na vyvolávanie protieurópskych nálad, na primitívny nacionalizmus, na ilúzie, že inštitúcie a pravidlá EÚ možno jednoducho zrušiť a budeme mať naďalej slobodný trh, štyri slobody, spoluprácu, solidaritu, kooperácie medzi našimi štátmi a najmä, že budeme mať zaručený mier, aký si užívame už 71 rokov.     

Vážené dámy a páni

Ako sa vo svojej eseji prednedávnom vyjadril jeden z vašich kolegov (europoslanec Phillipe Juvin), cementom Európy je jej história. Tá určuje náš pocit príslušnosti k jednej rodine, pocit európskej identity. Práve tento pocit bol hnacím motorom dlhoročných integračných snáh Slovenska. Chceli sme, aby sa naše spoločné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, bezpečnosť, prosperita, sloboda, mier, demokracia, stali pre nás realitou. A za to tiež vďačíme Únii.  Ale nemôžeme žiť len minulosťou. Meníme sa my a aj svet okolo nás.

Vezmime si napríklad jednotný trh. Štyri slobody pohybu tovarov, osôb, služieb a kapitálu patria medzi najväčšie úspechy Európskej únie. Aby však jednotný trh dosiahol svoj potenciál, musí odrážať realitu sveta, v ktorom žijeme. Preto – ak chceme držať krok s akcelerujúcou digitalizáciou života - potrebujeme jednotný digitálny trh. Tento trend využívania digitálnych platforiem a služieb e-commerce predstavuje nové príležitosti a nové riziká. Je našou úlohou zabezpečiť slobodný pohyb občanov EÚ v digitálnom priestore a voľné užívanie jeho výhod bez strachu užívateľov o svoje dáta.

Ak chceme ísť s dobou, naším cieľom je zaistiť cenovo dostupnú dodávku udržateľnej čistej energie. Na to potrebujeme Energetickú úniu. Jej jadrom je diverzifikácia zdrojov, dodávateľov a tranzitných ciest.

Nepotrebujeme však len Energetickú úniu. Potrebujeme priniesť do Európskej únie celkovo novú energiu. Európska únia 21. storočia si žiada svieži vietor. Potrebuje otvorenosť, úprimnosť a jednoduchosť. A zodpovednosť v činoch aj myšlienkach.

Preto chce naše predsedníctvo otvoriť hlbokú reflexiu o tom, čo nové chce a musí Európska únia ponúknuť európskej verejnosti. Musíme byť kreatívni. Tak pri identifikácii problémov, ako aj pri navrhovaní riešení. Ale musíme byť aj realistickí a pragmatickí.

Chceme sa preto venovať predovšetkým pozitívnej a prospešnej agende. A tradičným, ale aj novým atraktívnym témam. Je nevyhnutné sa sústrediť na to, čo nás spája, teda na témy, na ktorých sa dohodneme a vieme vyslať pozitívny impulz verejnosti. Počas šiestich mesiacov vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zabránili fragmentácii v Únii. Preto budeme navrhovať riešenia, ktoré sú prijateľné pre členské štáty ako aj pre Európsku úniu ako celok.

Počas nášho predsedníctva bude v srdci našej agendy občan Európskej únie. Chceme priniesť hmatateľné výsledky s konkrétnym dopadom na jeho každodenný život. Len tak si vieme znovu získať dôveru občanov a bojovať proti rastúcemu populizmu, separatizmu a nacionalizmu. Ale musíme zjednodušiť spôsob komunikácie s nimi. Európska únia je unikátom. Jej prínos a výhody plynúce z jej členstva sú nesporné. O to viac ma mrzí, že často nevieme našim občanom vysvetliť, v čom spočíva jej výnimočnosť. Že nevieme vysvetliť, že silnejšia Európa nie je v záujme Bruselu, ale v záujme nás všetkých.

A možno nezaškodí každý jeden raz obyčajná otázka, kde sa občan EÚ v našich aktivitách a úvahách nachádza a hlavne čo konkrétne a pozitívne mu to prinesie! Myslím, že je čas skončiť iniciatívy, nad ktorými nielen obyčajní ľudia krútia hlavou. Buď preto, že nerozumejú ich jazyku, alebo preto, že nevidia ich zmysel a prínos pre seba či ich rodiny. Veď ako tomu majú rozumieť oni, keď, priznajme si, sami sa v európskej agende a hantírke ťažko orientujeme.

Nahraďme preto nezrozumiteľné pojmy a ťažký byrokratický jazyk úprimnosťou a spontánnosťou. A prázdne a často zbytočné nápady konkrétnosťou a prínosom.

My tak začneme konať počas nášho predsedníctva. Prosím, podporte nás a pripojte sa k nám, aby sme našu Úniu spoločne postavili na nových základoch. Ešte lepšiu pre národy Európy.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky