Menu

Blog
SK
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
11.07.2016
Iné
Tlačové správy

Týždenný prehľad agendy SK PRES (11. júl - 17. júl)

11. júla

·         Neformálne zasadnutie ministrov pre životné prostredie a ministrov pre zmenu klímy spojené s ministerskou konferenciou o hospodárení s vodami (Bratislava) Témy: zlepšenie hospodárstva prostredníctvom integrácie environmentálne vhodných prístupov; medzinárodné klimatické rokovania; trvalo udržateľné financovanie

·         Konferencia predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie – COSAC (Bratislava)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  R. Brecely, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - minister hospodárstva SR P. Žiga, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)

12. júla

·         Rada pre hospodárske a finančné záležitosti, ECOFIN (Brusel) Témy: prezentácia pracovného programu SK PRES, Banková únia, Európsky semester, IPE, príprava G20, implementácia Paktu rastu a stability, transparentnosť, boj proti daňovým únikom

·         Neformálne zasadnutie ministrov pre životné prostredie a ministrov pre zmenu klímy spojené s ministerskou konferenciou o hospodárení s vodami (Bratislava) - Témy: zlepšenie hospodárstva prostredníctvom integrácie environmentálne vhodných prístupov; medzinárodné klimatické rokovania; trvalo udržateľné financovanie

·         Spoločné neformálne zasadnutie ministrov pre energetiku a zmenu klímy (Bratislava) Témy: klimaticko-energetické ciele EÚ so zameraním na udržateľné financovanie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a nový systém riadenia energetickej únie. Podujatie sa koná pod vedením ministra hospodárstva SR P. Žigu a ministra životného prostredia SR L. Sólymosa

·         Summit EÚ-Čína (Peking) - Predseda Európskej komisie J.-C. Juncker a predseda Európskej rady D. Tusk na 18. summite EÚ-Čína

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - podpredseda vlády a minister vnútra SR R. Kaliňák, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR L. Žitňanská, Výbor pre právne veci (JURI) a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel)  - minister ZVaEZ SR M. Lajčák, Výbor pre zahraničné veci (AFET)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Plavčan, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  R. Brecely, Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečná, Výbor pre rybárstvo (PECH)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - štátny tajomník MK SR I. Sečík, Výbor pre právne veci (JURI)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - minister zdravotníctva SR T. Drucker - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - štátny tajomník MZVEZ SR L. Parízek, Výbor pre rozvoj (DEVE)

13. júla

·         Neformálne zasadnutie ministrov pre energetiku (Bratislava) Témy: ceny energie a ich dosah na konkurencieschopnosť EÚ, využitie skvapalneného plynu (LNG) a podzemných zásobníkov plynu a ich príspevok k zaisteniu energetickej bezpečnosti EÚ.

·         Summit EÚ-Čína (Peking) - Predseda Európskej komisie J.-C. Juncker a predseda Európskej rady D. Tusk na 18. summite EÚ-Čína

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrini - Výbor pre regionálny rozvoj (REGI)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - minister financií SR P. Kažimír, Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Plavčan, Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečná, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel ) - minister kultúry SR M. Maďarič, Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel) - štátny tajomník MZVEZ SR / ministre délégué slovenského predsedníctva Rady EÚ I. Korčok predstaví priority SK PRES v pléne Hospodárskeho a sociálneho výboru

14. júla

·         Neformálne zasadnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku (Bratislava) Témy: sociálne a technologické výzvy vo svete práce, demografické zmeny (starnutie populácie), migrácia, digitalizácia a jej vplyv na trh práce.

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel ) - podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrini, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

·         Prezentácia priorít SK PRES vo výboroch EP (Brusel ) - minister hospodárstva SR P. Žiga, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), Výbor pre medzinárodný obchod (INTA)

15. júla

·         Neformálne zasadnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku (Bratislava) Témy: sociálne a technologické výzvy vo svete práce, demografické zmeny (starnutie populácie), migrácia, digitalizácia a jej vplyv na trh práce.

·         ASEM (Ulanbátar) - Predseda Európskej komisie J.- C. Juncker a predseda Európskej rady D. Tusk na 11. summite Stretnutia Ázia-Európa (ASEM). Účasť predsedu vlády SR R. Fica.

16. júla

·         ASEM (Ulanbátar) - Predseda Európskej komisie J.- C. Juncker a predseda Európskej rady D. Tusk na 11. summite Stretnutia Ázia-Európa (ASEM). Účasť predsedu vlády SR R. Fica.

Dokumenty na stiahnutie

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky