Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
11.07.2016
Súdnictvo
Tlačové správy

Ministri spravodlivosti chcú pokračovať v diskusii o zriadení úradu európskeho prokurátora

Bratislava (8. júla 2016) - Program slovenského predsedníctva  dnes pokračoval neformálnym zasadnutím ministrov spravodlivosti členských krajín Európskej únie. Rokovania viedla podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, Lucia Žitňanská. Diskutovalo sa najmä o zriadení Európskej prokuratúry, boji proti počítačovej kriminalite a o elektronickej komunikácii v oblasti justície.

Dnešnému zasadnutiu predchádzalo neformálne stretnutie ministrov spravodlivosti krajín Východného partnerstva so zástupcami inštitúcií EÚ, ktoré sa konalo už včera 7. júla. Témami diskusie boli protikorupčná politika so zameraním na boj proti praniu špinavých peňazí.

Východné partnerstvo je politická iniciatíva, ktorá sa začala na Pražskom summite v máji 2009 a ktorej cieľom je prehĺbiť a posilniť vzťahy medzi EÚ a šiestimi východnými partnermi: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

"Verím, že politická podpora cezhraničnej elektronickej komunikácie v oblasti justície dnešnou diskusiou nekončí, ale iba začína." 

Lucia Žitňanská

Politická iniciatíva Východného partnerstva je z pohľadu Slovenska dôležitá, keďže od roku 1989 sme prešli transformáciou na demokratické zriadenie a tiež procesom príprav na vstup do EÚ. Skúsenosti Slovenska môžu byť cenné pre tie krajiny, ktoré prechádzajú podobným procesom a čelia podobným problémom, akým sme čelili i my.

Neformálne zasadnutie ministrov spravodlivosti 28 členských krajín Európskej únie  sa uskutočnilo 8. júla. Za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti, Lucie Žitňanskej a eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rovnosti pohlavia, Věry Jourovej, európski ministri diskutovali o zriadení Úradu európskeho prokurátora, boji proti počítačovej kriminalite a elektronickej komunikácii v oblasti justície.

Európska prokuratúra

Návrh nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry si kladie za cieľ zefektívniť stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ. Cieľom diskusie bolo pozrieť sa na Úrad európskej prokuratúry (EPPO) ako na súčasť celku ochrany finančných záujmov  EÚ a zamyslieť sa nad spôsobom, akým môžeme dospieť čo najskôr ku konsenzuálnemu a zároveň efektívnemu riešeniu.

Diskusia ukázala, že naďalej pretrváva potreba dohody o stanovení hmotnoprávnej kompetencie EPPO a aj toto rozhodnutie bude mať priamy vplyv na hodnotenie pridanej hodnoty EPPO. Ministri vyjadrili podporu pokračovaniu diskusie o tomto návrhu s tým, že musí ísť o skutočne efektívny nástroj.

Elektronická justícia

Cieľom diskusie o elektronickej justícii so zameraním na využívanie elektronickej komunikácie v cezhraničných prípadoch bolo upriamiť pozornosť ministrov na existenciu nariadenia e-IDAS, možnosti ktoré poskytuje, povinnosti, ktoré z neho vyplývajú, ale aj na otázky, ktoré je potrebné riešiť, aby bolo možné splniť termín september 2018, odkedy budú mať členské štáty povinnosť akceptovať elektronickú komunikáciu zo zahraničia.

Jedine tak sa môžeme dopracovať k tomu, že v Európskej únii budeme mať funkčnú cezhraničnú elektronickú komunikáciu v oblasti justície so všetkými benefitmi, ktoré ponúka (zrýchlenie doručovania, zjednodušený výkon cezhraničných dôkazov, pojednávania s účastníkmi v zahraničí formou videokonferencií,...).

„Som rada, že je tu vôľa hľadať spoločné riešenia aj pri takto technicky náročnej, ale súčasne veľmi dôležitej téme. Verím, že politická podpora cezhraničnej elektronickej komunikácie v oblasti justície dnešnou diskusiou nekončí, ale iba začína. Dúfam, že o dva roky budeme vedieť využiť potenciál, ktorý nám nariadenie e-IDAS ponúka“, uviedla v rámci diskusie podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR," L. Žitňanská.

Počítačová kriminalita

Diskusiu uzatvárala téma: počítačová kriminalita – šifrovanie a boj proti trestnej činnosti. Nedávne teroristické útoky v Paríži a v Bruseli opätovne potvrdili skutočnosť, že moderné technológie sú čoraz viac zneužívané i na najzávažnejšie formy trestnej činnosti. Slovenské predsedníctvo prináša túto tému na rokovací stôl pre jej aktuálnosť a potrebu reagovať v aktuálnych prácach aj na problémy súčasnej doby.

Orgány činné v trestnom konaní sa stretávajú s problémom šifrovania pri zabezpečovaní elektronických dôkazov pre účely trestného konania. Šifrovanie predstavuje vážnu prekážku úspešného vyšetrovania a trestného stíhania. Cieľom zasadnutia v tomto bode bolo mať čo najotvorenejšiu diskusiu so zameraním na problémové aspekty pre oblasť trestnej justície. Výsledky diskusie sa vyhodnotia, aby sa vytvoril priestor pre členské štáty hľadať možnosti ďalšieho spoločného postupu.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky