Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
13.07.2016
Energia
Tlačové správy

Ministri EÚ pre energetiku a zmenu klímy: Každá krajina má právo na vlastnú cestu plnenia klimaticko-energetických cieľov

Bratislava (13. júla 2016) – Užšia spolupráca členských štátov je základom efektívneho fungovania a dosahovania cieľov politiky v oblasti zmeny klímy a energetickej politiky. Zhodli sa na tom ministri EÚ zodpovední za oblasť energetiky a zmenu klímy na neformálnych zasadnutiach v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v Bratislave. Súčasne však zdôraznili, že každá krajina má právo vybrať si na plnenie klimaticko-energetických cieľov také opatrenia, ktoré sama uzná za vhodné a ktoré sú v súlade so zásadou technologickej neutrality.

Cieľom rokovaní ministrov EÚ pre energetiku a zmenu klímy pod vedením ministra hospodárstva SR Petra Žigu bolo poskytnúť priestor na výmenu názorov o aktuálnych témach diskutovaných na domácej pôde a na európskej úrovni.

Témou zasadnutia ministrov zodpovedných za energetiku a zmenu klímy bolo udržateľné financovanie a nový systém riadenia energetickej únie. Šéfovia rezortov skonštatovali, že politika v oblasti zmeny klímy a energetická politika sú úzko prepojené, a preto je posilnenie spolupráce členských štátov v tejto oblasti základom efektívneho fungovania a dosahovania jej cieľov. „Zhodli sme sa na tom, že nový systém riadenia a jeho štruktúra musia mať silné základy. Iba na nich bude možné vybudovať efektívnu a fungujúcu energetickú úniu a dosiahnuť klimaticko-energetické ciele, ktoré si EÚ stanovila v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej efektívnosti a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie,“ povedal minister hospodárstva SR. Dosahovanie našich spoločných cieľov treba podporiť finančnými mechanizmami z európskych štruktúr.

Druhý deň rokovaní patril zasadnutiu ministrov zodpovedných za energetiku. Diskutovali o cenách energií a ich vplyve na konkurencieschopnosť EÚ. Členské štáty sa zhodli na potrebe dôkladne analyzovať dosah všetkých novo prijímaných opatrení na konkurencieschopnosť európskych podnikov. „Zdôraznili, že každá krajina má právo vybrať si pre plnenie klimaticko-energetických cieľov opatrenia, ktoré sama uzná za vhodné, v súlade s princípom technologickej neutrality,“ informoval minister Žiga. Šéfovia energetických rezortov skonštatovali, že na zníženie cien energie je potrebný likvidný európsky a medzinárodný trh. V EÚ je preto potrebné pokračovať v dostavbe infraštruktúrnych prepojení a v globálnom meradle rozvíjať dialóg s tretími krajinami.

Druhá časť rokovania ministrov zodpovedných za energetiku sa venovala aktuálnej téme skvapalneného zemného plynu a jeho príspevku k energetickej bezpečnosti EÚ. Tejto časti neformálneho zasadnutia ministrov sa zúčastnil aj špeciálny hosť – osobitný vyslanec a koordinátor pre medzinárodné energetické otázky Amos J. Hochstein. Ide o oblasť so značným potenciálom pre EÚ, o ktorej sa prvýkrát diskutovalo na vysokej politickej úrovni práve tu na Slovensku. „Z diskusie vyplynulo, že zabezpečenie realizácie opatrení na diverzifikáciu zdrojov plynu prostredníctvom LNG je pre členské štáty dôležité a je potrebné v tomto úsilí pokračovať,“ oznámil Peter Žiga. Podľa vyjadrení ministrov je dôležité najmä vybudovať vnútroeurópsku infraštruktúru tak, aby boli dodávky LNG dostupné pre všetky krajiny EÚ.

Na jednotlivé zasadnutia boli pozvaní aj zástupcovia priemyslu, ktorí vystúpili s vlastnými postrehmi k problematike z pohľadu praxe. Neformálne zasadnutie ministrov otvorilo diskusiu na témy energetickej bezpečnosti, diverzifikácie zdrojov a prepravných trás energetických surovín, vplyvu opatrení energetickej politiky na konkurencieschopnosť priemyslu a efektívnejšieho prepojenia energetickej politiky a politiky v oblasti zmeny klímy. „S kolegami sa zhodujeme v tom, že je potrebná ďalšia koordinácia a hľadanie prienikov spoločných záujmov. Budovanie na existujúcich formách regionálnej spolupráce pri zavádzaní nových opatrení a ich včasnej implementácii je dôležité pre ďalšie zvýšenie energetickej bezpečnosti v EÚ,“ uzavrel slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky