Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
15.07.2016
Sociálne záležitosti
Tlačové správy

Európa sa pripravuje na digitalizáciu a robotizáciu práce

Bratislava (15. júla 2016) – Ťažiskovými témami dvojdňového neformálneho rokovania ministrov členských krajín EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku (EPSCO), ktoré viedol slovenský minister Ján Richter, boli nové sociálne a technologické výzvy vo svete práce – demografické zmeny, migrácia, digitalizácia. Prítomní boli aj sociálni partneri na európskej úrovni.

Obyvateľstvo celej Európskej únie starne, čím zákonite klesá počet ekonomicky aktívnych ľudí v pomere k tým neaktívnym. Tento fakt ovplyvní trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia na rôznych úrovniach, ako je dostupnosť pracovnej sily, potreba nových pracovných zručností či udržanie sociálnych štandardov naprieč Európou. Zároveň starnutie postupne vytvára väčší tlak na systémy sociálnej ochrany, udržateľnosť dôchodkových systémov, zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale aj na potrebu pracovnej migrácie.

„Ukazuje sa, že technologické zmeny majú dva dôležité vplyvy - likvidujú niektoré pracovné miesta tým, že prácu ľudí nahrádzajú prácou robotov a menia kvalifikačné požiadavky na pracovníkov v mnohých profesiách, resp. vytvárajú nové profesie.”

J. Richter

Mnohé z týchto faktorov už našli systémové odozvy v zmenách politík členských krajín EÚ. Práve z toho dôvodu sa ministri a medzinárodní odborníci v diskusiách sústredili najmä na tie výzvy a otázky, ktoré prináša súčasný trend digitalizácie a robotizácie a jeho dopad na trh práce. Zhodli sa na tom, že práve tieto fenomény povedú k novým významným zmenám pre podniky aj zamestnancov samotných. Preto je potrebné tento vývoj zachytiť a pripraviť sa naň na európskej aj národnej úrovni. V tomto procese majú opäť nezastupiteľnú úlohu aj sociálni partneri, zástupcovia zamestnávateľov aj zamestnancov, ktorí zohrávajú v realite pracovného sveta stále kľúčovú pozíciu.

„Ukazuje sa, že technologické zmeny majú dva dôležité vplyvy - likvidujú niektoré pracovné miesta tým, že prácu ľudí nahrádzajú prácou robotov a menia kvalifikačné požiadavky na pracovníkov v mnohých profesiách, resp. vytvárajú nové profesie,” približuje slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Potrebné je preto nielen definovať, aké povolania zaniknú a aké budú naopak vznikať, ale aj to, ktoré zručnosti a znalosti už nebudú potrebné, lebo ich zvládnu roboty a počítačové systémy, a ktoré naopak musia pracujúci získať, aby mohli  technológie ovládať.

Spoločným východiskom rokovania bol fakt, že digitalizácia a robotizácia nie sú otázkou budúcnosti, ale už existujú a sú prítomné v reálnom čase. Neexistuje spôsob, ako by ich bolo možné zastaviť, skôr je potrebné, aby sme správne chápali ich zákonitosti a fungovanie. Ak máme zvládať procesy technologických inovácií, musíme detailne analyzovať, aké má ich zavádzanie do praxe vplyv na pracovné vzťahy, pracovné podmienky, systémy sociálneho zabezpečenia, ale aj vzdelávacie procesy a kvalifikáciu. „Dôležité je zvýšiť investície do zručností, pretože tie sú kľúčové pri uplatnení sa na trhu práce v nových podmienkach. Aj preto už Európska komisia prijala nový program v oblasti zručností pre Európu,“ vysvetľuje komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen.

Diskusiu o automatizácií spestrilo ministrom aj nahliadnutie do praxe - prehliadka moderného automatizovaného pracoviska v najväčšej slovenskej továrni na výrobu cukroviniek Pečivárne Sereď, I.D.C. Holding, a.s. Pečivárne sú názornou ukážkou zavádzania nových technológií do pracovného procesu a praktickou ukážkou ich vplyvu na zamestnanosť a meniace sa požiadavky na zručnosti.

V piatok pokračovali ministri pre zamestnanosť a sociálne veci najmä diskusiami o migrácii vysokokvalifikovaných pracovníkov a budúcnosti trhu práce v Európe. Podľa najnovších údajov z Európskeho pracovného monitora sa totiž zamestnanosť vracia do čias spred krízy, avšak so značnými rozdielmi medzi členskými štátmi. Navyše sa mení aj kvalita zamestnaní, čo si zasluhuje pozornosť tvorcov politík a všetkých sociálnych partnerov. Jedným z dôsledkov zmien v štruktúre zamestnanosti je aj čoraz viac ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok alebo v rámci dočasných úväzkov, čo oslabuje ich sociálne postavenie.

„Technologický vývoj prináša nové nečakané výzvy. Nové formy pracovnoprávnych vzťahov, ako sú zmluvy na „nula hodín“ a práca „na zavolanie, “hromadná práca“ alebo „zdieľaná ekonomika“ si vyžadujú väčšiu flexibilitu zo strany zamestnávateľov. Sociálna ochrana pracovníkov však nemôže byť obetovaná v záujme flexibility,“  konštatuje slovenský minister Ján Richter.

Neformálne rokovania ministrov EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku potvrdili aktuálnosť nastolených spoločných tém členských krajín a vytvorili vhodnú pôdu na hľadanie spoločných európskych riešení.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky