Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Program a priority

Program slovenského predsedníctva

Program slovenského predsedníctva v Rade EÚ je postavený na štyroch prioritách: hospodársky silná Európa, moderný jednotný trh, udržateľná migračná a azylová politika a globálne angažovaná Európa.

Slovenské predsedníctvo nastupuje v čase, keď Únia čelí bezprecedentným výzvam: rozhodnutie v referende Spojeného kráľovstva o vystúpení ich krajiny z Únie vyvoláva potrebu diskusie o budúcnosti Únie, pretrvávajúca migračná kríza preveruje celistvosť Schengenu, nedávne teroristické útoky v Paríži a v Bruseli poukázali na rezervy v oblasti vnútornej bezpečnosti a dôsledky hospodárskej a finančnej krízy stále ovplyvňujú ekonomiky členských štátov Únie.

Napriek týmto výzvam a rastúcej neistote slovenské predsedníctvo prichádza s pozitívnou agendou a so zámerom presadzovať udržateľné riešenia.

Štyri priority slovenského predsedníctva:

  • Hospodársky silná Európa:  Zameriame sa na iniciatívy, ktoré prispejú k vytvoreniu vhodného prostredia pre investície a pre ďalší rozvoj Únie. Priaznivé prostredie je kľúčovým predpokladom pre rozvoj a realizáciu zjednocujúcich európskych projektov, ktoré sú nosnými prvkami moderného jednotného trhu.

  • Moderný jednotný trh: Jednotný trh sa považuje za najväčší úspech Európskej únie. Víziou slovenského predsedníctva je preto ďalší rozvoj zjednocujúcich projektov, akými sú napr. Energetická únia, či Jednotný digitálny trh. 

  • Udržateľná migračná a azylová politika: Migrácia je dlhodobý historický fenomén. Súčasná migračná kríza vytvára enormný tlak na vonkajšiu hranicu Únie a na azylové systémy členských štátov. Ambíciou slovenského predsedníctva je preto nasmerovať Úniu k udržateľnej migračnej a azylovej politike. 

  • Globálne angažovaná Európa: Únia nemôže byť bezpečná bez stability, prosperity a demokracie vo svojom susedstve. Slovenské predsedníctvo bude preto presadzovať efektívnu európsku susedskú politiku a zachovanie dynamiky prístupového procesu. Aktívne sa tiež budeme angažovať v oblasti rozvoja vzťahov so strategickými partnermi EÚ.

Tri princípy

Prioritné témy, ktoré budú v popredí predsedníctva, sú motivované tromi vzájomne prepojenými princípmi:

  • Dosahovanie konkrétnych výsledkov. Cieľom slovenského predsedníctva je dokázať občanom EÚ, že spoločné európske projekty majú praktický dosah na zlepšenie kvality ich života. 

  • Prekonávanie fragmentácie. Predsedníctvo sa bude usilovať o dosiahnutie takých výsledkov, ktoré prispejú k lepšiemu prepojeniu členských štátov na jednotnom trhu.

  • Zameranie na občana. Schopnosť prinášať konkrétne výsledky a prekonávať fragmentáciu je kľúčom ako prepojiť Úniu s občanmi. Ambíciou slovenského predsedníctva je obnoviť dôveru občanov v európsky projekt.

Nižšie nájdete celý text programu predsedníctva na stiahnutie.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky