Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Program a priority

Program predsedníckeho tria

Hlavnou prioritou programu predsedníckeho Tria sú ekonomické otázky súvisiace naštartovaním hospodárskeho rastu, no reaguje aj na aktuálne a bezprecedentné výzvy v oblasti bezpečnosti vyplývajúce zo súčasnej migračnej krízy. Jeho cieľom je tiež priniesť na stôl politiky v oblasti tvorby pracovných miest, konkurencieschopnosti, jednotného digitálneho trhu či energetickej únie. Program stojí na piatich pilieroch, ktorými sa bude Rada počas uvedeného obdobia zaoberať.

1. Zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť

V oblasti ekonomiky je pre tri predsedníctva hlavnou témou dosiahnutie výrazného hospodárskeho rastu celej Únie. Dôležitým nástrojom v tejto súvislosti je zvýšenie investícií, podpora reforiem a vytváranie kvalitných pracovných miest. Predsednícke Trio tiež zameria svoju pozornosť na podporu inovácií, malých a stredných podnikov a zamestnanosť mladých ľudí.

2. Únia chrániaca všetkých občanov

Programom sa krajiny zaväzujú zvýšiť úsilie v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Prioritou v tejto oblasti je urýchlené prijatie opatrení na modernizáciu vzdelávania a prepojenie študentov s trhom práce. Náležitú pozornosť venuje Trio zdravotnej bezpečnosti a zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.

3. Energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou

Rokovania sa zamerajú aj na oblasť energetiky. Diskusia sa má týkať predovšetkým zníženia závislosti Európy od dovozu fosílnych palív a zvýšenia využívania domácich zdrojov energie. Prioritou je aj dobudovanie trhu EÚ s energiami a podpora environmentálnej udržateľnosti.

4. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

Program upriamuje pozornosť aj na aktuálne najdiskutovanejšie témy, ako kvalita riadenia vonkajších hraníc, boj proti organizovanej kriminalite, korupcia a terorizmus. Najdôležitejšou  témou v európskom priestore naďalej zostáva boj proti nelegálnym migračným tokom a prevádzačstvu.

5. Únia ako silný globálny hráč

Súčasné globálne prostredie predstavuje pre EÚ výzvu aj príležitosť, čo predsednícke krajiny zohľadňujú aj vo svojom programe. Medzi hlavné snahy predsedníckych krajín patrí prehĺbenie partnerstva so susednými štátmi, podpora aktivít v oblasti prevencie konfliktov a jednotné vystupovanie EÚ navonok.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky