Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
06.07.2016
Vnútorné záležitosti
Avíza a memo

Memo: Neformálne zasadnutie ministrov vnútra (7. - 8. júl, Bratislava)

I. Migrácia je otázkou globálnej zodpovednosti

Migračné toky, ktoré prestavujú celosvetový fenomén z hľadiska svojich príčin i dôsledkov, by sa mali stať predmetom globálnej zodpovednosti. V dňoch 19. a 20. septembra 2016 očakávame významný posun smerom k takejto perspektíve – v týchto dňoch sa uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni o riešení veľkých presunov utečencov a migrantov a samit lídrov o globálnej utečeneckej kríze v New Yorku. Ministri budú diskutovať o tom, na aké prvky je potrebné poukázať z hľadiska významu pre EÚ na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni a na samite lídrov.

II. Budúcnosť ochrany EÚ spočíva v kontrole schengenských hraníc

Spôsob, akým sa chránia vonkajšie hranice ovplyvňuje aj tie vnútorné. Európska pohraničná a pobrežná stráž by mala umožniť lepšie riešenie výziev, ktorým krajiny schengenského priestoru čelia. To zahŕňa najmä spoluprácu susedných krajín, ktorá je základom pre úspešnú správu hraníc. Ministri budú rokovať o implementácii Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj o spolupráci agentúry so susednými krajinami.

Pokročilá technológia má zásadný význam pre moderné riadenie hraníc. Nemôžeme riskovať a spoliehať sa na zastaranú technológiu. Predsedníctvo prikladá veľký význam projektu inteligentných hraníc a je odhodlané ho zreálniť. Z dlhodobej perspektívy by nám inteligentné hranice mohli umožniť posunúť sa od posudzovania rizika na základe národnosti, čo je konceptuálny základ vízovej politiky, až k posudzovaniu rizika na základe individuálnych charakteristík a záznamov o predchádzajúcich cestách osoby. Ministri budú diskutovať o tom, ako by mal tento systém vyzerať.

III. Reforma spoločného európskeho azylového systému – cesta vpred

Cieľom legislatívnych návrhov Komisie, ktoré už boli prijaté alebo ktorých predloženie sa očakáva v najbližšej dobe, je zlepšiť mnohé aspekty európskeho azylového systému. Jednou z kľúčových koncepcií návrhov je solidarita. Ministri budú diskutovať o dvoch víziách solidarity – na jednej strane je to vízia jednotného súboru zodpovedností pomerne pridelených členským štátom a na druhej strane vízia flexibilnej solidarity, ktorá zohľadňuje rôzne možnosti a podmienky členských štátov, ktoré im umožnia preukázať solidaritu rôznymi spôsobmi.
Balík návrhov predložených Komisiou je jedným z najdôležitejších prvkov legislatívnej práce, ktoré máme pred sebou. Zámerom predsedníctva je riadiť prácu Rady intenzívnym, starostlivým a konštruktívnym spôsobom s cieľom dospieť k dohode v rámci Rady a čo najskôr začať spoluprácu s Európskym parlamentom. Tieto návrhy by mali byť považované za funkčné časti celku a zároveň je potrebné zohľadniť aj ich funkčné vzájomné prepojenie.

IV. Bojovať proti terorizmu je možné len so správnymi a aktuálnymi informáciami

Boj proti terorizmu vyžaduje včasné informácie. To závisí od výmeny informácií a používania databáz EÚ príslušnými orgánmi členských štátov. Ministri budú diskutovať o tom, ako viac posilniť túto spoluprácu a aký význam má využívanie už existujúcich kanálov.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky