08 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web SK PRES eu2016.sk

HLAVNÁ TÉMA

MINISTER LAJČÁK PREDSTAVIL VÝZDOBU BUDOVY RADY AJ PRIORITY SK PRES

Výzdoba budovy Rady EÚ Justus Lipsius je tradične vlajkovou loďou vizuálnej prezentácie predsedníckej krajiny. Cieľom Slovenska je prezentovať sa ako mladá, dynamická a inovatívna krajina v súlade s nedávno predstaveným brandingom „Good Idea Slovakia“. Minister Lajčák ju v Bruseli predstavil novinárom 23. mája 2016. Záznam si môžete pozrieť TU.
 
"Vybrali sme projekt, ktorý predstaví Slovensko ako modernú, dynamickú a inovatívnu krajinu, krajinu dobrých myšlienok a nápadov," vysvetlil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (na snímke vpravo).
 
V otvorenej súťaži o vizuálnu prezentáciu zvíťazil projekt Štyri elementy inovácie Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov – SAID. Ide o unikátne technológie či vynálezy slovenských výrobcov. Dizajnéri navrhli prezentáciu postavenú na štyroch pilieroch inovácie:
 

                                                                                                              
Foto: SAID, Aeromobil
  • Zem: zelená – ekokapsula od firmy Nice Architects,
  • Voda: modrá – Vajda kajaky a kanoe od firmy Vajda Group,
  • Oheň: červená – plazmový systém vŕtania od firmy GA Drilling,
  • Vzduch: žltá – AeroMobil od tímu, ktorý vedú Štefan Klein a Juraj Vaculík.
 
Dňa 24. mája vystúpil minister Lajčák v pléne NRSR. Poslancom predstavil priority SK PRES, ktorými sú prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie vrátane fiškálnej integrácie, Energetická únia, jednotný digitálny trh, rozvoj obchodnej politiky či udržateľná migračná a azylová politika.

 

Výber prioritných tém bol motivovaný troma vzájomne prepojenými princípmi: dosahovanie konkrétnych výsledkov, prekonávanie fragmentácie v EÚ a zameranie na občana. V tejto súvislosti M. Lajčák upozornil, že „chceme byť pragmatické predsedníctvo a zamerať sa na oblasti, v ktorých dokážeme priniesť hmatateľné výsledky.“
 
Minister Lajčák v pléne pripomenul, že v Bratislave sa počas predsedníctva uskutoční 19 ministerských podujatí, 180 podujatí na pracovnej úrovni  a 7 podujatí parlamentnej dimenzie, na ktorých sa celkovo zúčastní približne 20 000 delegátov.

Štátny tajomník MZVaEZ SR a spolnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ I. Korčok hovoril o prioritách SK PRES a odpovedal na otázky novinárov. Záznam si môžete pozrieť TU.

ĎALŠIE AKTUALITY

KULTÚRNE PROJEKTY PREDSTAVIA SLOVENSKÚ
DIZAJNÉRSKU SCÉNU
Slovenská dizajnérska scéna má čo ponúknuť. Presvedčiť sa o tom budú môcť návštevníci výstav DialógySK a Hľadanie krásy, ktoré zastrešuje Slovenské centrum dizajnu. Tieto unikátne projekty sú skvelou príležitosťou prezentovať talentovaných ľudí zo Slovenska na medzinárodnom fóre.

Výstava DialógySK - Malé a väčšie témy slovenského dizajnu odkazuje na schopnosť dizajnu tlmočiť myšlienky tvorcov aj kontext, v ktorom vznikajú. Projekt predstavuje prácu 24 dizajnérov a štúdií zo Slovenska. Ide o putovnú výstavu so zaujímavou inštaláciou, v ktorej sa návštevníci dozvedia napríklad o firme Rona, Novesta, ale aj mladej dynamickej firme Tuli. Výstava bude postupne uvedená napríklad v Aténach, Berlíne a Londýne.

Hľadanie krásy je multimediálna výstava, ktorej súčasťou je aj webová galéria. Autorkami sú výtvarníčky Veronika Obertová a Michaela Čopíková, ktoré si v rámci projektu zvolili obľúbený formát digitálnej grafiky známy pod názvom GIF. Ten umožňuje jednoducho vytvárať a šíriť krátke animácie zložené zo statických obrázkov tvoriacich časovú slučku. Po prvýkrát bude výstava uvedená v bruselskom Návštevníckom centre Európskeho parlamentu – Parlamentáriu. O tomto výnimočnom projekte nám prezradila viac v rozhovore riaditeľka Slovenského centra dizajnu a zároveň kurátorka výstavy Mária Ríšková.
ROZHOVOR S MÁRIOU RIŠKOVOU

Ako dlho trvala príprava projektu Hľadanie krásy?
Hlavným cieľom projektu bolo prezentovať Slovensko ako mladú, dynamickú krajinu idúcu s trendmi súčasnej EÚ.  Zamerali sme sa na nové technológie, interaktivitu a pozitívne tiež je, že projekt bude obsahovať aj iný prvok ako samotnú výstavu diel. Po prvýkrát som sa so zadaním stretla na konci mája 2015, takže momentálne ju spolu s  autorkami z Ové Pictures pripravujeme presne rok. V súčasnosti je takmer hotová výstava i webová stránka a chystáme spustenie pre verejnosť.
 
Ako je projekt prepojený s nadchádzajúcim slovenským predsedníctvom v Rade EÚ?
Projekt pripravujeme v spolupráci s Odborom komunikácie  a prezentácie na MZVaEZ SR a toto prepojenie je naozaj funkčné. Na otvorenie prvej z výstav do Parlamentária prídu europoslanci i slovenskí politici. Celý projekt vzniká na motívy  SK PRES, keďže ukázať pozitívne stránky krajiny je tradične súčasťou každého predsedníctva.
 
Čím je výstava jedinečná?
Spolu s dvojicou autoriek z Ové Pictures - Michaelou Čopíkovou a Vernikou Obertovou sme sa zamysleli nad tým, čo býva klasickým „vývozným artiklom“ v prípade medzinárodných prezentácií tohto typu a rozhodli sme sa rozohrať trochu riskantnú hru so zapojením verejnosti. Na webovej stránke, v tzv. galérii GIF-ov, vyzveme medzinárodnú verejnosť na to, aby odhalila, čo sa im zdá byť v súčasnosti krásnym. Očakávame aj veľa stereotypov, no naším želaním je vidieť množstvo obrazov novej krásy, ktorú okolo nás musíme stále objavovať. Konkrétne to môžu byť urbánne scény, ako napríklad výjav zo železničnej stanice, ktorý v sebe skrýva krásu momentu, alebo sídlisková stena, ktorá sa zrazu stane symbolom a získa ďalšiu hodnotu.
 
V čom sa výstava Hľadanie krásy odlišuje od iných projektov, na ktorých ste pracovali?
Tím, ktorý na výstave pracuje je naozaj rôznorodý, sú v ňom zaujímaví ľudia a výborní odborníci na danú tému. Dôležitou súčasťou práce je aj PR, lebo na ňom projekt v istom zmysle stojí a padá. Do napĺňania galérie GIF-ov je nevyhnutné zapojiť širokú verejnosť, aby sme vytvorili obraz o spoločnej predstave prežívania krásy. Veríme, že projekt bude mať medzi ľuďmi pozitívnu odozvu a bude prezentovať Slovensko ako mladú a kreatívnu krajinu.
 
Kde a kedy budú môcť ľudia výstavu navštíviť?
Prvú výstavu môžu návštevníci vidieť od 8. júla do 18. septembra 2016 v Parlamentáriu v Bruseli, teda v návštevníckom centre Európskeho parlamentu. Ďalšie pokračovania budú v Amsterdame a Linzi na konci roka 2016 a zatiaľ poslednú naplánovanú výstava uvedieme v Bratislave na začiatku roka 2017 spolu s výstavou DialógySK.
Mária Rišková
riaditeľka Slovenského centra dizajnu
 
Mária Rišková  je riaditeľkou Slovenského centra dizajnu od januára 2016, no v SCD pracuje už od roku 2014. Stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu. Je absolventkou dejín umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Pôsobila ako historička umenia, bola kurátorkou a koordinátorkou medzinárodnej prehliadky Trienále plagátu Trnava, podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia (galéria Buryzone, združenie 13 kubikov). V rokoch 2002 až 2006 bola zakladateľkou a hlavnou koordinátorkou festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE. Absolvovala výskumný pobyt vo Veľkej Británii a rezidenčné pobyty v Rakúsku (MuseumsQuartier vo Viedni) aj v USA (Galéria Apexart v New Yorku). Prednášala dejiny nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a dejiny multimediálneho umenia na Vysokom učení technickom v Brne.
SPOLUPRÁCA MEDZI SLOVENSKOM A MALTOU JE SPEČATENÁ

Ivan Korčok, štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ (na snímke vpravo), spoločne s Ianom Borgom, parlamentným tajomníkom pre eurofondy a maltské predsedníctvo v Rade EÚ (na snímke vľavo) potvrdili úzku spoluprácu počas slovenského a maltského predsedníctva v rámci Tria.
 
Obaja predstavitelia podpísali 24. mája počas májového zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli dohodu o vzájomnom zastupovaní v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ. Počas nadchádzajúcich mesiacov si Slovensko a Malta vypomôžu v oblastiach, v ktorých im chýba dostatočná expertná základňa. Maltskí experti podporia slovenské predsedníctvo v oblasti rybárskej a námornej politiky, Slovensko na oplátku poskytne pomocnú ruku v jadrovej problematike a otázkach poľnohospodárstva.
 
Spolupráca partnerov Tria je praktická a v praxi zaužívaná. Zvyšuje odborné pokrytie každej oblasti počas predsedníctva v Rade EÚ a prispieva k zvýšeniu profesionality predsedov pracovných skupín Rady EÚ. Zastupovaním však predsednícka krajina v žiadnom prípade nestráca zodpovednosť, prípadne kontrolu nad agendou prevzatou krajinou Tria.
 
Zastupovanie sa týka len pracovnej a odbornej úrovne v úzkej koordinácii s expertmi predsedníckej krajiny. Rokovania od úrovne COREPER vyššie, teda na politickej úrovni, zostávajú plne v rukách predsedajúcej krajiny.
PRACOVNÁ VEČERA S ČLENMI DELEGÁCIE VÝBOROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Hlavnými témami stretnutia štátneho tajomníka MZVaEZ SR a splnomocnenca vlády pre SK PRES I. Korčoka s poslancami EP Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci boli prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ, ako aj otázky týkajúce sa prehlbovania hospodárskej a menovej únie, budovania jednotného digitálneho trhu, energetickej únie a sociálnych práv. Viac o stretnutí sa môžete dočítať na predsedníckom webe.

Ivan Korčok pre aktuality.sk:
Stojíme pred najdôležitejšou výzvou. Vrátiť sa k Schengenu

Ivan Korčok pre HN televíziu:

Po odchode Británie z EÚ by nastal nový svet
Jedna vec je jasná: Schengen je ohrozený
SERIÁL: ZLOŽENIE RADY EÚ
Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH)
 
Rada sa skladá z ministrov zodpovedných za poľnohospodárstvo a rybolov, ktorí sa stretávajú pravidelne každý mesiac. Jej úlohou je zabezpečiť poľnohospodárom primeranú životnú úroveň, zákazníkom kvalitné potraviny za primerané ceny a zachovať dedičstvo vidieka. Na dosiahnutie týchto cieľov bola prijatá spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá sa postupne menila tak, aby zohľadňovala meniace sa potreby spoločnosti, pričom sa kladie čoraz väčší dôraz na bezpečnosť potravín, ochranu životného prostredia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj vidieka.
 
K spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov sú k dispozícii viaceré nástroje. Skladajú sa z dvoch pilierov: 1. pilier obsahuje trhové mechanizmy, príspevky k príjmu a priame platby a 2. pilier obsahuje intenzívnu podporu vidieku.
 
Rada pre životné prostredie (ENV)
 
V tejto oblasti má Európske spoločenstvo za úlohu podporovať harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj ekonomických aktivít, ktoré rešpektujú požiadavku zabezpečenia vysokej úrovne kvality životného prostredia. Aby sa tento cieľ dosiahol, Rada pomáha ochraňovať kvalitu životného prostredia, ľudské zdravie, šetrné a racionálne využívanie prírodných zdrojov, biodiverzitu a podporuje tiež opatrenia na medzinárodnej úrovni zamerané na riešenie regionálnych a globálnych environmentálnych problémov.
 
Rada pozostáva z ministrov životného prostredia, ktorí sa stretávajú spravidla štyrikrát za rok a rozhodujú kvalifikovanou väčšinou.
VEDELI STE, ŽE...?
  • Každé ministerstvo má svojich koordinátorov pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, ktorí spolupracujú v rámci medzirezortných pracovných skupín
  • Budú tri otváracie koncerty slovenského predsedníctva. Dva sa uskutočnia v Bratislave a jeden v Bruseli
  • Na podujatia SK PRES sa k 27. 5. 2016 akreditovalo už 161 novinárov
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
  • Predstavenie Host broadcastra SK PRES
Newsletter nájdete aj na adrese eu2016.sk/sk/newsletter-sk-pres.
Ak máte záujem dostávať newsletter pravidelne, vyplňte svoj email v políčku NEWSLETTER na stránke eu2016.sk.
V prípade, že si neželáte dostávať newsletter, pošlite, prosím, mail na okom@mzv.sk.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky