07 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web SK PRES eu2016.sk

HLAVNÁ TÉMA

VEDELI STE ŽE? TOTO JE SLOVENSKO

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je unikátnou príležitosťou na predstavenie šikovných slovenských tvorcov a umelcov v zahraničí. Ich tvorbu bude môcť obdivovať verejnosť počas podujatí v rámci Európskej únie aj za jej hranicami.
 
Jedným z prvých hlavných podujatí je výstava Did you know? This is Slovakia, ktorá odštartovala tento týždeň (9. mája) v nemeckom Regensburgu. Výstava sa zameriava na jedinečnosti Slovenska z pohľadu histórie a súčasnosti spracované vo forme krátkych príbehov. Postupne sa predstaví napríklad v Londýne, Belehrade, Kodani alebo vo Vatikáne.
 
Výstava obsahuje 42 tematických celkov doplnených o autorské fotografie a kresby. Má anglickú, nemeckú i francúzsku verziu. Návštevníci sa vďaka nej dozvedia napríklad o Telgártskej slučke, najkrajšej vlakovej trati na Slovensku, o lietajúcom aute AeroMobil či malebných Čičmanoch. Na príprave projektu sa podieľali poprední slovenskí fotografi Martin Črep a Tomáš Hulík, ako aj maliarka Ľubomíra Sekerášová.
 
Ďalšími výstavnými projektmi, ktoré počas slovenského predsedníctva predstavíme v zahraničí sú DialógySK – malé a väčšie témy slovenského dizajnu, multimediálny projekt Hľadanie krásy/ Searching for Beauty, výstava dizajnu Flowers for Slovakia, multižánrový projekt SLOV:motion – Dni slovenského súčasného tanca a divadla či fotografická výstava Magical Slovakia. Tie Vám predstavíme v ďalších číslach Newslettra.

ĎALŠIE AKTUALITY

WEB SK PRES JE PROJEKTOM MLADÝCH KREATÍVCOV


Kľúčový komunikačný kanál slovenského predsedníctva v Rade EÚ – oficiálna webová stránka www.eu2016.sk bola spustená v pondelok 9. mája, keď si ako členská krajina EÚ pripomíname Deň Európy. Tvorcom stránky je mladá kreatívna spoločnosť Truben studio.
 
Stránka má moderný vzhľad, responzívny dizajn a návštevníkom ponúka množstvo praktických a zaujímavých informácií. Je určená médiám, politikom, štátnym zamestnancom, medzinárodným expertom, mimovládnym organizáciám, ale aj širokej verejnosti. Obsahuje potrebné informácie, články, fotogalériu či videozáznamy.
 
Web vychádza z dizajn manuálu loga SK PRES, ktoré vytvoril mladý talentovaný výtvarník a dizajnér Jakub Dušička. Používa písmo Deva Ideal navrhnuté slovenským dizajnérom Jánom Filípkom.
 
Webstránka dopĺňa ďalšie komunikačné kanály, ktoré sme spustili už začiatkom roka: Facebookový profil v slovenčine Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, twitterové účty v angličtine a slovenčine @eu2016sk a @skpres2016 a elektronický Newsletter SK PRES.http://dizajndesign.sk/en/about
PREDSEDNÍCTVO JE PRÍLEŽITOSŤOU PRE ŠTUDENTOV
Jednou z dôležitých úloh predsedníctva je zabezpečenie organizačnej a logistickej podpory zahraničných delegácií počas ich návštevy Slovenska. Príležitosť podieľať sa na predsedníctve preto dostalo 91 liaison officerov, ktorí sa k organizačnému tímu pridali 5. mája 2016.
 
Okrem sprevádzania delegácií budú tzv. styční dôstojníci vypomáhať v tlačovom centre a v informačnom stánku na viedenskom letisku Schwechat. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť takmer 600 delegáciám komplexný servis počas celej ich návštevy, vrátane uvítania na letisku či dodržiavania časového harmonogramu.
 
Všetci sú študentmi vysokých škôl, najmä s humanitným zameraním, ako sú medzinárodné vzťahy, jazyky či právo. Práca styčného dôstojníka je skvelou skúsenosťou pre ich budúcu kariéru. Keďže budú plniť náročné úlohy, musia prejsť školeniami, kde sa bližšie oboznámia s diplomatickým protokolom, etiketou a zlepšia si komunikačné zručnosti.
GENERÁLNY TAJOMNÍK RADY EÚ VYZDVIHOL ÚLOHY MINISTROV
Generálny tajomník Rady EÚ Jeppe Tranholm-Mikkelsen sa v dňoch 3.-4. mája zúčastnil na zasadnutí vlády SR a rokovaní o príprave programu predsedníctva. Počas návštevy vyzdvihol dôležitú úlohu ministrov v súvislosti s predsedaním jednotlivým zloženiam Rady.
 
 „Úloha ministrov je v rámci legislatívneho procesu nenahraditeľná. Keďže budú predsedať jednotlivým ministerským Radám, pripadne im úloha formovať strategickú politickú víziu a hľadaním kompromisov medzi členskými krajinami sa usilovať o pokrok v legislatívnom procese,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
 
J. Tranholm-Mikkelsen sa zúčastnil aj na rokovaniach so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR a splnomocnencom vlády SR pre predsedníctvo v Rade EÚ Ivanom Korčokom. Ústrednou témou bola príprava programu a formulácia priorít SK PRES, ako aj referendum o zotrvaní Spojeného kráľovstva v EÚ a aktuálny vývoj v oblasti migračnej a azylovej politiky.
DEŇ EURÓPY SME OSLÁVILI NA HLAVNOM NÁMESTÍ
Počas  osláv Dňa Európy (9. mája) bolo na bratislavskom Hlavnom námestí možné navštíviť stánok SK PRES. Študenti a široká verejnosť sa priamo v ňom dozvedeli pútavou formou informácie o prípravách, úlohách a prioritách blížiaceho sa predsedníctva v Rade EÚ.
 
Žiaci základných, stredných aj vysokých škôl sa zapojili do kvízu o predsedníctve, simulácií tzv. handshakeu (podanie rúk ministrov) a snažili sa tiež nakresliť čo najviac variácií predsedníckeho loga. Súčasťou Dňa Európy bola aj hra EU Hunt, ktorej cieľom bolo zvýšiť pozitívne vnímanie EÚ, jej inštitúcií a priblížiť ich fungovanie.


Za splnené úlohy dostali účastníci od organizátorov odmeny. Jednou z nich bol praktický dátový a nabíjací kábel CulCharge – prezentačný predmet slovenského predsedníctva a start-upový projekt V. Reviliaka a J. Žemlu.
 
V rámci stánku predstavili svoje aktivity aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu a Európsky dvor audítorov.
SERIÁL: ZLOŽENIE RADY EÚ
ECOFIN - Rada pre hospodárske a finančné záležitosti
 
Rada je zložená z ministrov hospodárstva a financií členských štátov Európskej únie, prípadne aj ministrov pre rozpočet, ak sú predmetom diskusie rozpočtové otázky. Pokrýva viacero oblastí, ako napr. koordináciu hospodárskej politiky, finančný dohľad, monitoring rozpočtovej politiky a verejných financií jednotlivých štátov, spoločnú európsku menu euro, finančné trhy a pohyb kapitálu a ekonomické vzťahy s tretími krajinami. Spolu s Európskym parlamentom tiež  pripravuje a schvaľuje rozpočet EÚ. Rada v tomto zložení zasadá raz mesačne.
 
SVV - Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci
 
Rada sa zaoberá sa otázkami týkajúcimi sa viacerých oblastí ako napr. azyl, prisťahovalectvo, ochrana hraníc, vízová politika, policajná spolupráca a justičná spolupráca v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupujú, v závislosti od prerokovávanej agendy, minister spravodlivosti alebo minister vnútra.
AKREDITÁCIA PRE NOVINÁROV JE SPUSTENÁ
V pondelok, 9. mája, bola spustená akreditácia a registrácia pre zástupcov médií na podujatia na ministerskej úrovni slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
 
Prihlasovací systém má dva stupne: najprv je potrebné sa akreditovať na predsedníctvo, následne je nutné sa zaregistrovať na jednotlivé podujatia na ministerskej úrovni (tzv. kategórie A), ktoré sa uskutočnia v Bratislave.


O akreditáciu a registráciu je potrebné  žiadať prostredníctvom akreditačného systému na adrese: media.eu2016.sk
 
Viac informácií nájdete na predsedníckom webe.
VEDELI STE, ŽE...?
  • Z neformálnych zasadnutí sú novinármi najviac vyhľadávané zasadnutia ministrov EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti - ECOFIN  a zasadnutia ministrov pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – SVV
  • Súťaž o predsednícku coincard má svojho víťaza. Je ním Ján Rusko, ktorý odfotografoval predsednícku dvojeurovú mincu v Trnave pred Mestskou vežou
  • Zahraničné delegácie bude prevážať 40 sponzorských minivanov od spoločností Citroën SlovakiaPeugeot Slovakia
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
  • Predstavenie Host broadcastra SK PRES
  • Predbežný kalendár neformálnych zasadnutí ministrov
  • Slovníček SK PRES
Newsletter nájdete aj na stránke MZVaEZ SR.
V prípade, že si neželáte dostávať tento newsletter, pošlite, prosím, mail na okom@mzv.sk.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky