04 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web MZVaEZ SR

HLAVNÁ TÉMA

HLAVNÉ DEJISKÁ PREDSEDNÍCTVA
Bratislava a jej blízke okolie sa na šesť mesiacov stane dejiskom neformálnych ministerských zasadnutí. Slovensko si pre podujatia súvisiace s predsedníctvom  v Rade EÚ zvolilo centralizovaný model organizácie. Dôvodom je jednoduchšia logistika a finančná úspora.

Formálne zasadnutia Rady EÚ, ktorým bude Slovensko predsedať, sa uskutočnia v Bruseli a Luxemburgu. Celkovo je na programe 35 zasadnutí formácií Rady EÚ a približne 2 000 stretnutí pracovných skupín a výborov, na ktorých sa zúčastní viac ako 21 000 ľudí. Z prípravy a organizácie týchto rokovaní nevyplývajú žiadne nároky na slovenský rozpočet.
 
V Bratislave sa bude konať približne 20 neformálnych zasadnutí ministrov a ministerských konferencií. Bratislava bude hostiť aj takmer 180 podujatí na expertnej a pracovnej úrovni.
 
Dejiskom ministerských zasadnutí a konferencií bude budova Slovenskej filharmónie, Reduta. Podujatia na pracovnej a expertnej úrovni sa uskutočnia v priestoroch v správe štátu, a to v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí, v hoteli Bôrik a v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
 
Súčasťou slovenského predsedníctva budú aj kultúrno-prezentačné podujatia, do ktorých prípravy budú zapojené samosprávy, mimovládne organizácie a školy. Prostredníctvom konferencií, seminárov a sprievodných podujatí sa o slovenskom predsedníctve a jeho prioritách dozvie široká verejnosť na Slovensku aj v zahraničí.


 
Reduta
 
Reduta patrí k najvýznamnejším kultúrno-spoločenským stavbám Bratislavy. Bývalú sýpku, ktorú dala postaviť Mária Terézia, prestavali v 20. storočí v neobarokovom štýle. V monumentálnej reprezentačnej budove sa tradične konali bály, umelecké vystúpenia a spoločenské podujatia, ktoré sa tu organizujú dodnes. Koncertná sála je dlhoročným sídlom Slovenskej filharmónie, ktorá priťahuje špičkových umelcov z celého sveta. Počas nášho predsedníctva sa Reduta dočasne zmení na konferenčné centrum. (Viac o plánovanej zmene Reduty nájdete v aktualitách)
           
Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky
 
Župný dom, v ktorom v minulosti sídlila Národná rada Slovenskej republiky, je kultúrnou pamiatkou v centre hlavného mesta. Budova vznikla prestavaním kláštora trinitárov z 18. storočia podľa projektov popredného bratislavského architekta, Ignáca Feiglera. V Župnom dome bola v roku 1992 prijatá Deklarácia o zvrchovanosti SR a Ústava SR.

Hotel Bôrik
 
Hotel Bôrik projektoval Ing. Arch. Štefan Svetko, autor známeho projektu obrátenej pyramídy budovy Slovenského rozhlasu. Nachádza sa neďaleko historického centra Bratislavy s výhľadom na Dunaj a susediace Rakúsko. Hotel je účelovým zariadením Úradu vlády SR a poskytuje služby štátnym návštevám. 
 
Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
 
Kongresová sála rezortu diplomacie je dôležitým dejiskom zahranično-politických stretnutí a medzinárodných rokovaní. Je súčasťou hlavnej budovy ministerstva a budú sa v nej konať predsednícke podujatia na pracovnej a expertnej úrovni.

ĎALŠIE AKTUALITY

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO SA ZAČNE UŽ O 91 DNÍ
Slovensko sa 1. júla historicky prvýkrát stane predsedajúcou krajinou v jednej z troch najdôležitejších európskych inštitúcií - v Rade EÚ. Prípravy sú po takmer štyroch rokoch vo finálnej fáze.

Slovensko sa ujme kormidla v Rade Európskej únie, bude ju riadiť a vystupovať v mene polmiliardového spoločenstva členských štátov Únie. Slovenskí ministri, diplomati a experti budú viesť spoločné rokovania, hľadať konsenzus a spoločné pozície.

„Predsedníctvo je príležitosť ukázať našu vyspelosť a zrelosť, schopnosť dosiahnuť kompromisy a zároveň byť vyjednávačom a mediátorom, ktorý dokáže zjednotiť rozdielne záujmy jednotlivých štátov EÚ,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Predsedníctvo je príležitosťou na prezentáciu Slovenska ako krajiny s bohatou kultúrou, tradíciami, ale aj ako moderného a dynamického člena EÚ. Rovnako je impulzom pre celoslovenskú diskusiu o európskych témach.

Počas šiestich mesiacov zorganizujeme na Slovensku 200 predsedníckych podujatí, na ktorých sa zúčastní vyše 20 tisíc delegátov, vrátane zástupcov médií z celej EÚ a partnerských krajín. K dnešnému dňu schválila vláda SR 21 kľúčových dokumentov v súvislosti s naším predsedníctvom, vrátane programových východísk. Poslednou veľkou úlohou pred začiatkom predsedníctva bude finálne dopracovanie priorít a ich predstavenie v júni.

„Zostávajúce dni do slovenského predsedníctva v Rade EÚ chceme využiť na to, aby sme vytvorili predpoklady pre dobre odvedené predsedníctvo. Vieme, že úspech nášho predsedníctva bude stáť na pevnosti základov, ktoré teraz kladieme,“ dodal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok.

Link: Komentár ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka pri príležitosti 100 dní do začiatku predsedníctva s názvom Sme pripravení na predsedníctvo
REDUTA PREJDE VÝRAZNOU PREMENOU
Všetky stretnutia na ministerskej úrovni počas SK PRES sa budú konať v budove Slovenskej filharmónie. Priestory Reduty boli zvolené ako najvhodnejšie z kapacitného a  reprezentatívneho hľadiska. Reduta je za bežných okolností v prvom rade koncertnou sálou, je preto potrebné ju adaptovať na dočasné konferenčné centrum. Konferenčné centrum musí zodpovedať štandardom požadovaným pre zasadnutia na tejto úrovni nielen svojim priestorovým členením, ale aj po stránke bezpečnostnej a technickej.

Premena Reduty trvá 11 dní od 15. do 26. júna a dotkne sa okrem jej vnútornej časti aj exteriéru. Vyžiadala si preto vypracovanie architektonickej a technickej štúdie (viac v ďalšom čísla newslettra).

 
KÁBEL CULCHARGE PREDSTAVÍ INOVATÍVNE SLOVENSKO
Ďalší z prezentačno-propagačných predmetov slovenského predsedníctva bude miniatúrny rozmerom, no veľký svojou užitočnosťou. Kábel CulCharge – startupový projekt slovenských tvorcov Viktora Reviliaka a Jozefa Žemlu, sa po úspešnej celosvetovej crowdfundingovej kampani dostal do výroby a distribúcie popredných telekomunikačných spoločností. Je to mimoriadne praktická verzia dátového a nabíjacieho kábla. Meria len šesť centimetrov a môžete ho mať neustále pri sebe vďaka zakomponovanému prívesku na kľúče. Praktickosť, štýlový nadčasový dizajn a kompatibilita s akýmkoľvek typom smartfónu z neho robia skvelú pomôcku. Kábel CulCharge predstavuje modernú a inovatívnu stránku súčasného Slovenska.
O ZÁŠTITU SK PRES JE VEĽKÝ ZÁUJEM
Slovenské predsedníctvo záštitou dosiaľ podporilo takmer 40 projektov, ktorých úlohou je priblížiť predsedníctvo a Európsku úniu verejnosti. Udelenie záštity znamená okrem iného možnosť použiť logo SK PRES, propagáciu na webových stránkach a sociálnych sieťach MZVaEZ SR a slovenského predsedníctva, prípadne účasť zástupcov rezortu diplomacie na podujatí.
 
Zhruba polovica podporených projektov sa bude konať v Bratislave, ďalšie sa budú konať v rôznych regiónoch Slovenska (napríklad Košice, Vysoké Tatry, Prešov, Žilina, Levice, Banská Bystrica, Nitra či Trenčianske Teplice). Viacero podporných podujatí sa uskutoční aj v zahraničí.

Jedným zo zaujímavých podujatí, ktoré získali záštitu, je projekt „Z Haagu do Bratislavy na bicykli“. Pôjde o symbolické prenesenie predsedníctva v Rade EÚ, ktoré Slovensko prevezme od Holandska v júli 2016. Cyklojazda sa začína v Haagu, pokračuje cez Holandsko, Nemecko a Rakúsko až na Slovensko, kde sa uskutoční symbolické odovzdanie predsedníctva v Bratislave. Trasa má približne 1700 km. Nadšenci sa môžu pripojiť 30. júna 2016 na rakúsko-slovenskom hraničnom priechode Berg.
VEDELI STE, ŽE...?
  • Zhruba 25 000 delegátov vrátane ministrov bude počas slovenského predsedníctva ubytovaných v 23 partnerských hoteloch SK PRES.
  • Na premene Reduty sa bude podieľať päť dodávateľov.
  • Partnerom SK PRES pre tlmočenie bude Generálne riaditeľstvo EK pre tlmočenie (DG SCIC), ktoré je najväčším poskytovateľom tlmočníckych služieb na svete. Približne 560 trvalých tlmočníkov, vrátane 15 Slovákov, a ďalších zhruba 3000 externých prekladateľov pretlmočí ročne asi 11 000 podujatí.
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
  • Spustenie webovej stránky SK PRES (začiatok mája 2016)
  • Premena Reduty a profil architektov
  • Ďalší newsletter vyjde 14. apríla 2016
Newsletter nájdete aj na stránke MZVaEZ SR.
V prípade, že si neželáte dostávať tento newsletter, pošlite, prosím, mail na okom@mzv.sk.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky