02 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web MZVaEZ SR

HLAVNÁ TÉMA

VÝCHODISKÁ PROGRAMU PREDSEDNÍCTVA SR V RADE EÚ
Vláda schválila prvý dokument zameraný na obsah nášho predsedníctva v Rade EÚ. Predstavila v ňom tematické okruhy, z ktorých budú vychádzať priority polročného pôsobenia Slovenska na čele Rady EÚ.

Slovensko bude po dvanástich rokoch členstva v Európskej únii prvýkrát riadiť tvorbu legislatívy EÚ. Od 1. júla bude predsedať jednej z troch hlavných inštitúcií Únie – Rade EÚ, ktorá reprezentuje 28 členských štátov.
 
Vláda na konci februára schválila dokument Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Približuje témy, ktoré budú  počas nášho predsedníctva kľúčové. Patria medzi ne hospodársky rast, jednotný digitálny trh, budovanie Energetickej únie, migrácia a rozširovanie EÚ.
 
Slovensko bude počas svojho predsedníctva podporovať prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie
, ktorá pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť. Ďalšími dôležitými ekonomickými témami budú rokovania o rozpočte Únie na rok 2017 a budovanie Únie kapitálových trhov.
 
V oblasti budovania digitálneho trhu sa počas predsedníctva zameriame na odstraňovanie bariér digitálnej ekonomiky, zjednodušenie využívania elektronických služieb a prístupu na trh, dostupnosť elektronického obsahu, ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov.
 
Cieľom slovenského predsedníctva v oblasti migrácie bude predovšetkým napĺňanie politiky ochrany vonkajších hraníc EÚ a integrita schengenského priestoru
. Ako predsedajúca krajina sa plánujeme zamerať na pozitívnu agendu, napr. balík predpisov o inteligentných hraniciach, ktorého cieľom je prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a urýchliť proces vybavovania cestujúcich s využitím moderných technológií.
 
Jednou z výziev pre Európsku úniu sú ohniská napätia v jej susedstve. Keďže najúčinnejším nástrojom pozitívnej zmeny v tejto oblasti je politika rozširovania
EÚ, počas nášho predsedníctva sa zameriame na udržanie dynamiky a dôveryhodnosti tohto procesu.
 
Program a priority slovenského predsedníctva vláda SR predstaví v júni 2016.

 

ĎALŠIE AKTUALITY

PREDSTAVENIE LOGA V SND

Hlavný prvok vizuálnej identity slovenského predsedníctva v Rade EÚ už pozná aj slovenská verejnosť. Logo od mladého slovenského výtvarníka hravým spôsobom pracuje so slovenskou diakritikou a využíva farby trikolóry.

V pondelok 22. februára spoznala verejnosť logo, ktorým sa bude Slovensko prezentovať počas nášho predsedníctva v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016. Logo bolo predstavené počas podujatia s názvom „Európa na Slovensku“ v historickej budove Slovenského národného divadla, ktoré zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 
 
Logo je kľúčovým prvkom vizuálnej identity slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Jeho autorom je 23-ročný výtvarník a dizajnér Jakub Dušička z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý sa "zakreslil" do histórie Slovenska aj Európskej únie. Logo, ktoré kreatívne pracuje so slovenskými diakritickými znamienkami a využíva farby trikolóry, vzišlo z verejnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo vyše dvesto odborníkov aj laikov.
 
Zároveň s predstavením loga boli odštartované predsednícke profily v slovenskom jazyku na Facebooku s názvom „Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ“ a na Twitteri s užívateľským menom @skpres2016.

Logo SK PRES: Prvý výkop - blog ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka
Jakub Dušička, autor loga SK PRES
                                                                                                                                                   Video - Dušička
UKÁŽKY Z DIZAJN MANUÁLU LOGA
K logu patrí aj komplexný dokument, ktorý presne definuje spôsob jeho použitia.  Za vytvorením loga a jeho dizajn manuálu je mnoho hodín práce. Autor loga v rozsiahlom dokumente na 87 stranách definuje pravidlá používania loga, detailne rozkresľuje jeho rôzne varianty, farebnosť a veľkosti vrátane špecifikácie typu, veľkostí a variantov písma. Okrem toho upresňuje možnosti používania rastrov, využitie loga na hlavičkovom papieri, vizitkách a rôznych typoch formulárov, ako aj na prezentačno-propagačných predmetoch a materiáloch. Charakterizuje aj použitie loga v budovách – napr. fotosteny, press steny, fasády. Ukážky konkrétnych aplikácií z dizajn manuálu je možné vidieť tu.
________________________________________

UPOZORNENIE: Používanie a narábanie s logom SK PRES je možné len na základe výhradného súhlasu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 
SK PRES CHCE BYŤ NAJÚSPORNEJŠIE V REGIÓNE
Predsedníctvo v Rade EÚ predstavuje pre Slovensko historickú udalosť. Zároveň je to povinnosť vyplývajúca z členstva v EÚ. Rozpočet na predsedníctvo predstavuje len malý zlomok toho, čo od EÚ dostávame. Ide o jednorazový výdavok raz za štrnásť rokov, pričom Slovensko dostáva z rozpočtu EÚ viac ako 1,6 miliardy EUR každý rok.
 
Slovensko plánuje byť najúspornejším predsedníctvom v rámci krajín V4. Rezort diplomacie predpokladá, že celkové vynaložené výdavky by nemali presiahnuť sumu 70 mil. EUR, pričom táto suma zahŕňa výdavky počas štyroch rokov príprav na predsedníctvo, ako aj počas samotného predsedníctva.
 
Výdavky sú prísne viazané na prípravu a výkon náročných predsedníckych povinností. Rozpočet zahŕňa osobné výdavky, výdavky na vzdelávanie a odbornú prípravu, logistiku a bezpečnosť, kultúrno-spoločenskú prezentáciu či výdavky na administratívno-technické zabezpečenie. 
 
Finančné prostriedky budú smerovať predovšetkým pre našich expertov, do hotelov a služieb na Slovensku, prezentovať sa budú naši umelci a naše regióny, podporíme aktivity našich MVO aj škôl.
VEDELI STE, ŽE...?
  • Logo má 9 variácií a 6 z nich sa usmieva.
  • V Redute bude 106 miest pre novinárov a 12 tzv. media booths (strižní).
  • Náš profil na Facebooku "Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ" za prvých 24 hodín získal vyše 1000 fanúšikov.
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
8. marca 2016
Vyhodnotenie súťaže Týždeň slovenskej kuchyne
  • Študenti slovenských hotelierskych škôl budú v utorok súťažiť o najlepšie predsednícke menu. Komisia s účasťou odborníkov vyhlási víťaza v ten istý deň na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Bratislave.
  • Víťaz súťaže odprezentuje slovenské predsednícke menu v budovách Európskej komisie v Bruseli 7. až 10. novembra 2016.
  • Podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s MZVaEZ SR.
11. marca 2016
Ukončenie podávania žiadostí o podporu z grantovej schémy.

17. marca 2016
Vydáme ďalšie číslo newslettra 03/2016.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky