17 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web SK PRES eu2016.sk

HLAVNÁ TÉMA

ČASŤ PREDSEDNÍCTVA MÁME ÚSPEŠNE ZA SEBOU

Prvé tri mesiace priniesli nášmu predsedníctvu viacero úspechov a postupne sa nám darí spĺňať vytýčené ciele. Slovenské predsedníctvo má pred sebou ďalšie intenzívne obdobie.

Slovenské predsedníctvo zaznamenalo úspech vo viacerých oblastiach. Hoci sa podujatia na ministerskej úrovni v Bratislave skončili, predsedníctvo pokračuje až do konca roka 2016.

„V Bratislave nás čaká ešte asi stovka podujatí a, samozrejme, obrovské množstvo práce v Bruseli. Prehupli sme sa do druhej polovice nášho predsedníctva,“ bilancuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Kľúčovou udalosťou v rámci diskusií o budúcnosti EÚ bol septembrový Bratislavský samit. Lídri dvadsaťsedmičky na ňom potvrdili záujem pokračovať v procese európskej integrácie a odhodlanie spoločne prekonávať súčasné aj budúce výzvy.

Štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok prezentoval 25. októbra doterajšie výsledky nášho predsedníctva pred Konferenciou predsedov výborov Európskeho parlamentu. V rámci takmer hodinovej výmeny názorov rezonoval celý rad oblastí od vnútra a spravodlivosti cez európsky rozpočet, energetiku až po pôdohospodárstvo. Viacerí poslanci Európskeho parlamentu pritom ocenili doterajšiu spoluprácu s predsedníctvom.

„Nachádzame sa v inej situácii ako v júli, na začiatku predsedníctva, avšak atmosféra neistoty pretrváva. Najlepšou stratégiou je podľa nás ťah na hmatateľné výsledky,“ poznamenal štátny tajomník I. Korčok. Viac

Počas slovenského predsedníctva boli otvorené dve dôležité rokovacie kapitoly so Srbskom. Rada EÚ vyzvala Komisiu, aby vypracovala svoje stanovisko k prihláške Bosny a Hercegoviny za člena Únie. V Rade sme v rekordnom čase dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2017. Začiatkom októbra bola oficiálne spustená Európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorej uvedenie do života patrilo medzi top priority nášho predsedníctva. Rada v októbri ratifikovala Parížsku dohodu a vďaka rýchlemu konaniu slovenského predsedníctva sa podarilo prelomiť ratifikačnú hranicu 55 krajín, ktoré produkujú viac ako 55 % globálnych skleníkových plynov na nadobudnutie jej platnosti.

V Bratislave sa od júla do polovice októbra uskutočnilo dvadsať predsedníckych podujatí na vysokej úrovni, ako aj stretnutie európskych predsedov vlád a hláv štátov, Bratislavský samit. V tom čase sa u nás uskutočnili aj desiatky ďalších politických a expertných podujatí. Hlavná časť predsedníckych podujatí sa teraz sústredí v Bruseli a Luxemburgu. Počas slovenského predsedníctva sa doteraz v týchto metropolách uskutočnilo šestnásť zasadnutí Rady EÚ.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká vyše dvadsať zasadnutí Rady v Bruseli, vrátane mimoriadne sledovaných zasadnutí Rady pre hospodárske záležitosti (ECOFIN) a Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA). Koncom novembra Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET) prerokuje Bratislavskú deklaráciu mladých výskumníkov, ktorá je zhrnutím ambícií, problémov a ich riešení v oblasti výskumu.
ZAUJÍMAVOSTI Z NEFORMÁLNYCH ZASADNUTÍ
Na neformálnom zasadnutí COMPET sa uskutočnila spoločná diskusia politikov s mladými výskumníkmi. „Bola to jedna z najzaujímavejších diskusií, na ktorej som sa zúčastnil,“ povedal po zasadnutí eurokomisár Carlos Moedas.
 
Novinári si na okraj neformálneho zasadnutia COMPET mohli vyskúšať 3D skener, ktorý má všestranné využitie v oblasti továrenskej výroby.

Ministri krajín EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku počas zasadnutia navštívili moderné automatizované pracovisko v najväčšej slovenskej továrni na výrobu cukroviniek Pečivárne Sereď, I.D.C. Holding, a.s.

V Redute bolo pre účely neformálnych ministerských zasadnutí položených asi desať kilometrov káblov. Počas 24 rokovacích dní sa vypilo 937 litrov kávy.

ĎALŠIE AKTUALITY

KLIMATICKÁ DOHODA RATIFIKOVANÁ VĎAKA SK PRES

Rada EÚ ratifikovala Parížsku dohodu, čím prispela k jej vstupu do platnosti. Rýchle konanie slovenského predsedníctva zabezpečilo prelomenie potrebnej ratifikačnej kvóty 55 krajín, ktoré produkujú viac ako 55 % globálnych skleníkových plynov.  Dohoda, ktorá stanovuje rámec globálnych opatrení zameraných na klímu, začne platiť 4. novembra.

„Podarilo sa nám v New Yorku odovzdať ratifikačné listiny, vďaka čomu táto dohoda o boji proti klimatickým zmenám vstúpila do platnosti a naše predsedníctvo tam zohralo významnú úlohu,“ uviedol minister M. Lajčák.

Ratifikačné listiny boli odovzdané do depozitára generálneho tajomníka OSN 5. októbra. Na slávnostnej ceremónii v New Yorku sa zúčastnil minister životného prostredia László Solymos.

„Som rád, že Slovensko ako predsedajúca krajina zohralo dôležitú úlohu pri tomto historickom kroku. Vyvinuli sme veľké diplomatické úsilie a splnili sme jednu z predsedníckych priorít,“ uviedol minister L. Solymos. Viac

Ochrana klímy, voda a nadchádzajúce medzinárodné rokovania v Mexiku o biodiverzite dominovali aj zasadnutiu ministrov pre životné prostredie 17. októbra v Luxemburgu.

„Posledné týždne boli prelomové pre politiku ochrany klímy vďaka ratifikácii Parížskej dohody v EÚ a čerstvej dohody o dodatku k Montrealskému protokolu. Je načase, aby sme v Európe začali plniť naše medzinárodné záväzky. Preto vítam prvú diskusiu ministrov o nových záväzkoch na znižovanie skleníkových emisií," dodal minister L. Sólymos.
Parížska dohoda v súčasnosti zaväzuje 86 krajín, ktoré ju ratifikovali, k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Cieľom je obmedzenie globálneho otepľovania, ktorého dôsledkom je topenie ľadovcov, zvyšujúca sa hladina morí a zmeny charakteru počasia.
PREDSEDNÍCTVO DÚFA, ŽE EÚ BUDE ČOSKORO PRIPRAVENÁ

PODPÍSAŤ S KANADOU DOHODU CETA
Vo štvrtok 27. októbra vo večerných hodinách stáli predstavitelia členských štátov - tzv. výbor COREPER - dali neformálnu zelenú obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou CETA. Členské štáty majú čas do piatkovej polnoci formálne vyjadriť svoju pozíciu. Vďaka pozitívnemu výsledku COREPER-u slovenské predsedníctvo dúfa, že EÚ bude čoskoro pripravená podpísať s Kanadou dohodu CETA.

CETA predstavuje modernú a progresívnu dohodu s krajinou, ktorá zdieľa naše hodnoty. Je dôležitá tak z ekonomického, ako aj strategického hľadiska, a je o nových príležitostiach. 31 miliónov pracovných miest v EÚ je závislých od vývozu do iných krajín sveta.
ŠÉF ÚRADU PRE OCHRANU ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV:

BRUSEL NEMÁ NA BEZPEČNOSŤ MANUÁL

Neformálne zasadnutia ministrov a ministerské konferencie priviedli do Bratislavy najvyšších politických činiteľov z krajín EÚ. Najnáročnejším podujatím bol Bratislavský samit, ktorý si vyžiadal najväčšie bezpečnostné opatrenia na Slovensku v histórii s nasadením vyše štyritisíc policajtov a vojakov.

Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR Radovan Horváth hovorí, že prípravy nastavenia logistiky bezpečnosti neformálnych zasadnutí začali už rok pred predsedníctvom. „EÚ nemá jednotný manuál na takéto akcie, nastavenie bezpečnosti je úlohou domácich autorít. Výzvou bolo hlavne nastavenie logistiky – zabezpečenie trasy presunov z letiska, do hotelov, na miesta konania rokovaní, ako aj zaistenie ochrany budov, v tomto prípade Reduty, Bratislavského hradu či hotela Bôrik,“ hovorí R. Horváth. Viac
MINISTRI ZDRAVOTNÍCTVA POMENOVALI PRÍČINY

NEDOSTUPNOSTI LIEKOV

Dostupnosť liekov, vakcinácia a skvalitňovanie potravín – to boli hlavné témy, o ktorých hovorili ministri zdravotníctva EÚ 3. - 4. októbra v Bratislave. Kľúčom k úspechu je podľa lídrov včasná a operatívna výmena informácií a pravidelné mapovanie situácie, pričom prioritou je spolupráca členských štátov.

„Na tomto fóre sme sa zamerali najmä na pomenovanie hlavných príčin nedostupnosti liekov a hľadanie možností, ako túto problematiku riešiť. Cieľom nás všetkých je zabezpečiť našim pacientom kvalitnú, bezpečnú a dostupnú liečbu,“ povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Viac
DIGITALIZÁCIA TÉMOU EURÓPSKEHO FÓRA CESTOVNÉHO RUCHU

Témami Európskeho fóra cestovného ruchu boli spoločné využívanie zdrojov, konkurencieschopnosť, digitalizácia cestovného ruchu a bezpečnostná situácia v Európe. Delegácie privítal v Bratislave minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek.

„Svet sa zmenšuje a dnes sú nám aj tie najvzdialenejšie destinácie bližšie ako pred pár rokmi. Preto musíme urobiť maximum pre rast kvality a ponuky služieb. Slovensko už urobilo kus práce v tom, aby sa na vás ľudia v službách usmievali a aby sa podnikatelia naučili kooperovať. Stále však vidíme rezervy a priestor na zlepšenie. Verím, že aj vďaka takýmto stretnutiam máme šancu spoločne sa posunúť vpred,“ uviedol minister A. Érsek. Viac
SOCIÁLNY DIALÓG: TRIPARTITA ZASADALA V BRUSELI

Tripartitný sociálny samit poskytuje priestor na diskusiu medzi najvyššími zástupcami inštitúcií EÚ a zástupcami sociálnych partnerov. Na stretnutí 19. októbra slovenské predsedníctvo reprezentovali predseda vlády SR Robert Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár a prezident Republikovej únie zamestnávateľov SR Miroslav Kiraľvarga.

„Tripartitný sociálny samit nám umožnil oboznámiť sa s názormi sociálnych partnerov na dôležité témy. Práve sociálni partneri sú v priamom kontakte s pracujúcimi ľuďmi, zamestnancami a poznajú situáciu na trhoch práce, ako aj podnikateľské prostredie, čím môžu výrazne prispieť k riešeniu dnešných výziev Európy,“ uviedol predseda vlády Robert Fico. Viac
REDUTA JE OPÄŤ KONCERTNOU SÁLOU

Budova Slovenskej filharmónie, Reduta, slúžila od júla do polovice októbra ako kongresové centrum slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Počas uplynulých mesiacov hostila ministrov, tisícky zahraničných delegátov a stovky novinárov. Uskutočnilo sa v nej 20 neformálnych ministerských zasadnutí a konferencií. Dnes už Reduta opäť hostí hudobné podujatia.

Interiér aj exteriér Reduty z dielne skúsenej dvojice architektov, bratov Iľju a Martina Skočekovcov si vyslúžil obdiv a uznanie zahraničných delegácií. Exteriérové pavilóny navrhli architekti výraznejšie, ako výtvarný prvok, ktorý upriami pozornosť na dočasnú kongresovú funkciu Reduty. Zároveň v nich boli umiestnené bezpečnostné rámy a skenery batožín. Pavilóny boli prihlásené do architektonickej súťaže CE.ZA.AR.

V koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa konali rokovania ministrov. Okrem nich boli na rokovaniach prítomní aj delegáti a prekladatelia. Dnes je opäť k dispozícii pre orchester Slovenskej filharmónie.

Pre novinárov bolo v Redute vytvorené profesionálne zázemie. Na spracovanie materiálov mali k dispozícii 106 pracovných miest, wifi pripojenie, sieťové káble aj tlačiarne.

Po skončení každého zasadnutia sa v Malej sále Reduty konala tlačová konferencia. Predsedajúci minister a ďalší účastníci na nej zhrnuli priebeh rokovania a následne zodpovedali otázky novinárov.
KULTÚRNA JESEŇ SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA

Jeseň na Slovensku i v zahraničí ponúka množstvo zaujímavých podujatí. Medzi hlavné kultúrne projekty SK PRES patrí výstava Poklady gotiky zo Slovenska. Diela najvýznamnejšieho predstaviteľa neskorogotického umenia na Slovensku Majstra Pavla z Levoče opustili Slovensko len druhýkrát od svojho vzniku. Vystavené sú do konca novembra v paláci Quirinale v Ríme.

V historickej budove nemeckého ministerstva financií v Berlíne sa 17. novembra uskutoční unikátny kultúrny večer s názvom So klingt die Slowakei (Tak znie Slovensko). Počas neho vystúpia hudobník Michal Paľko, operná diva  Edita Gruberová, hudobníčka a skladateľka Katarína Kubošiová alias Katarzia (na snímke), klavirista a dirigent Peter Valentovič a ďalší umelci.

Skvelý  program pod záštitou SK PRES je plánovaný aj v našom hlavnom meste. Slovenské tance skladateľa a hudobníka žijúceho v New Yorku Petra Breinera prinesú v novembri do SND ľudovú tradíciu, humor a energiu.

V Banskej Bystrici sa 17. novembra uskutoční Stredoeurópske fórum 2016. Fórum organizované  s finančnou podporou SK PRES ponúka kvalitné diskusie otvorené domácemu a medzinárodnému publiku. Diskutovať bude napríklad najznámejšia súčasná poľská spisovateľka Olga Tokarczuk, nemecký historik Philipp Ther či poslanec Miroslav Beblavý.
GLOBSEC TATRA SUMMIT 2016
Medzinárodná konferencia GLOBSEC Tatra Summit 2016 (28. – 30. októbra 2016) je jedným z kľúčových podujatí o problematike európskej integrácie, ktoré sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a zároveň pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

Konferenciu otvoril v piatok 28. októbra 2016 prejavom o Európe minister financií Spolkovej republiky Nemecko Wolfgang Schäuble, ktorému bude zároveň udelené ocenenie GLOBSEC European Award. Nasledujúce diskusné panely sa budú venovať problematike Hospodárskej a menovej únie, spoločného rozpočtu únie, energetike a digitalizácie. V rámci týchto panelov vystúpia napríklad ministri financií Slovenskej republiky, Francúzska, Talianskej republiky, podpredsedníčka Európskej komisie pre rozpočet a ľudské zdroje Kristalina Georgieva a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Štátny tajomník Korčok bude spoločne so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti estónskeho Ministerstva zahraničných vecí Matti Maasikasom a ďalšími panelistami diskutovať o budúcnosti Európskej únie, Bratislavskej cestovnej mape a procese reflexie, ktorý bude zavŕšený v marci 2017 v Ríme pri príležitosti osláv 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv.
VEDELI STE, ŽE...?
  • Doteraz slovenské predsedníctvo rozdalo delegátom vyše 22-tisíc predsedníckych kravát a viac než 11-tisíc šatiek.
  • Tlmočníci na neformálnych zasadnutia odpracovali vyše 115 hodín.
  • Úprava Reduty do pôvodného stavu trvala sedem dní.
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
  • Rozhovor s fotografmi SK PRES
  • Článok o vyslaných diplomatoch
Newsletter nájdete aj na adrese eu2016.sk/sk/newsletter-sk-pres.
Ak máte záujem dostávať newsletter pravidelne, vyplňte svoj email v políčku NEWSLETTER na stránke eu2016.sk.
V prípade, že si neželáte dostávať newsletter, pošlite, prosím, mail na okom@mzv.sk.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky