13 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web SK PRES eu2016.sk

HLAVNÁ TÉMA

PRVÉ REÁLNE ÚSPECHY NÁŠHO PREDSEDNÍCTVA

Už prvý mesiac slovenského predsedníctva priniesol dva dobré body. Jeden z nich sa týka rozpočtu EÚ na budúci rok. Členské štáty odobrili kompromis, ktorý naši experti vyjednali v rozpočtovom výbore Rady EÚ, a to v rekordnom čase – 18 dní po tom, ako Európska komisia predložila návrh rozpočtu.

„Naším cieľom bolo spraviť všetkých za stolom rovnako nespokojných,“ s úsmevom komentoval Ján Ridzoň z finančného oddelenia Stáleho zastúpenia v Bruseli. S kolegami musel prelúskať zhruba 1900 rozpočtových položiek a nájsť pritom správnu stratégiu ku každému z členských štátov. „To, čo všetci za stolom čakajú, je porozumenie, že ich počúvate a snažíte sa nájsť riešenie.“
 
Podľa ďalšieho kľúčového člena tímu Andreja Šima bolo najväčším umením zladiť záujmy čistých platcov do európskeho rozpočtu a čistých prijímateľov z neho. „Najväčšia čiastka pôjde naďalej na podporu hospodárskeho rastu,“ povedal o výslednom kompromise. „Položky súvisiace s migráciou sme sa snažili ponechať nedotknuté, pretože všetky krajiny ich vnímajú ako prioritu,“ dodal.

Všetko sa pritom podarilo za rekordných 18 dní, čo je najrýchlejšie za posledných sedem rokov, a s jednomyseľnou podporou všetkých členských krajín.

S dohodnutým kompromisom vstúpime na jeseň do rokovaní s Európskym parlamentom, pričom kľúčovú rolu zohrá hlavný vyjednávač predsedníctva pre rozpočet EÚ Vazil Hudák.  „Viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby rozpočet EÚ odpovedal na dôležité dlhodobé priority a zároveň umožnil riešiť nové výzvy,“ povedal.  Viac

Rozširovanie – príklad plnenia vytýčených priorít

Politika rozširovania EÚ je prvým príkladom napĺňania priorít, ktoré si predsedníctvo vytýčilo. Počas medzivládnej konferencie 18. júla EÚ otvorila dve negociačné kapitoly v prístupovom procese so Srbskom.

„Ide o dobrú správu pre Srbsko i EÚ a zároveň o silný signál pre celý západný Balkán,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý medzivládnu konferenciu viedol. Ako pripomenul, rozširovanie je jeden z najúčinnejších nástrojov na podporu demokracie, stability, reforiem a prosperity.   

Po otvorení ďalších dvoch kapitol – č. 23 o súdnictve a základných právach a č. 24 o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti – Srbsko rokuje o celkovo štyroch z 35 kapitol. „Sú to ťažiskové kapitoly v prístupovom procese, pretože sú späté so základnými hodnotami a princípmi Únie,“ konštatoval o aktuálnom pokroku M. Lajčák. Viac 

 

ĎALŠIE AKTUALITY

ÚNIA POTREBUJE KRITICKÚ DISKUSIU

Na stretnutí ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti v pondelok 25. júla sa účastníci zhodli na potrebe rýchlejšieho postupu v oblastiach, ktoré zlepšujú každodenný život občanov EÚ.

„Strategický program pre Úniu v čase zmien predstavuje kľúčový politický dokument, ktorý má riadiť spoločné úsilie inštitúcií EÚ a členských štátov do roku 2019. V mnohých oblastiach bol dosiahnutý naozaj zásadný pokrok, no niekde treba naopak našu snahu zvýšiť. Preto považujem úprimnú a často kritickú hodnotiacu diskusiu za dôležitý a správny krok vpred,“ konštatoval po stretnutí štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ I. Korčok, ktorý rokovanie viedol. Viac
MLADÁ VEDKYŇA: VÝSKUM NEMUSÍ PRINIESŤ RÝCHLY ZISK

Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť v oblasti výskumu, ktoré sa uskutočnilo v utorok 19.7. v Bratislave bolo výnimočné spojením politikov s výskumníkmi. Úspešná mladá vedkyňa Emília Petríková v rozhovore priblížila problémy v súčasnom výskume aj navrhované riešenia.

„Ministri nediskutovali len o mladých výskumníkoch, ale priamo s nimi. Vďaka tomu bola komunikácia vecnejšia a priamejšia,“ hovorí E. Petríková.  Úspešná slovenská študentka medicíny bola súčasťou medzinárodného tímu vedcov, ktorí pripravili Bratislavskú deklaráciu mladých výskumníkov. Tento dokument predstavili verejnosti po rokovaní ministrov v Bratislave a v novembri bude predložený na rokovanie Rady EÚ v Bruseli.

„V dnešnom systéme je veľká nesloboda výskumného zamerania, veľmi sa dbá na krátkodobé finančné výnosy z výskumu. Vedci musia písať desiatky strán o potenciálnom dôsledku ich výskumu, ktorý je dopredu ťažko odhadnuteľný, namiesto reálneho robenia vedy. Navrhujeme preto viac grantov na podporu inovatívnych výskumných myšlienok mladých vedcov,“ doplnila E. Petríková.

Celý rozhovor nájdete tu.
FOTOREPORTÁŽ DEŇ SK PRES
Na neformálne zasadnutia ministrov členských štátov EÚ v Bratislave prichádzajú delegácie ministrov nielen z 28 krajín EÚ, ako aj množstvo novinárov. Rušný život v tlačovom centre v Redute Vám priblížime touto fotoreportážou.


Tlačové centrum sa otvára už dve hodiny pred začiatkom zasadnutia. Bezproblémový chod zabezpečujú pracovníci tlačového centra spolu so styčnými dôstojníkmi a stážistami. Počas neformálnych rokovaní sa starajú o komplexný servis pre novinárov, ktorý spočíva najmä v  príprave sprievodných dokumentov, vydávaní vstupných kariet, organizovaní tlačových konferencií, ako aj riešení akýchkoľvek nepredvídaných situácií.

Každé neformálne zasadnutie sa začína príchodom delegácií ministrov do Reduty. Prvou mediálnou príležitosťou dňa je takzvaný „doorstep“. Ministri jednotlivých krajín odpovedajú na otázky, s akými cieľmi idú na rokovania.

Po ukončení prvého pracovného zasadnutia sa ministri presúvajú do Stĺpovej sály, kde sa spoločne odfotia. Fotografie, tzv. „family photo“, sa v priebehu hodiny spracujú a všetci prítomní ministri ich dostanú vytlačené ako dar.

Pre novinárov je v Redute vytvorené profesionálne zázemie. Na spracovanie materiálov majú k dispozícii 106 pracovných miest, wifi pripojenie, sieťové káble, aj tlačiarne. Ak nestihli niektoré významné momenty, dokumenty, fotografie i videá nájdu na webovej stránke predsedníctva http://www.eu2016.sk/. Komplexný obrazový materiál je na portáli Flickr a u „host broadcastera“ slovenského predsedníctva, RTVS.

Po skončení pracovných zasadnutí sa koná tlačová konferencia. Predsedajúci minister, komisár a ďalší účastníci zhrnú výsledky rokovaní a následne odpovedajú na otázky novinárov. Priamy prenos z tlačovej konferencie vysiela televízia TA3 a naživo si ju môžete pozrieť aj na webe SK PRES v slovenskej a anglickej verzii. Tlačové centrum sa zatvára štyri hodiny po skončení poslednej mediálnej príležitosti.
SK PRES V ŠPECIÁLNEJ RELÁCII NA RTVS

Vďaka „host broadcasterovi“ RTVS, ktorého sme predstavili v predošlom čísle Newslettra SK PRES, sa dostáva predsedníctvo aj na televízne obrazovky. Vo vysielaní RTVS už diváci mohli vidieť priame prenosy z otváracích koncertov SK PRES, ale aj 12 dielov špeciálnej relácie Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie. Relácia mapuje každé ministerské zasadnutie v Redute a prináša divákom pravidelné analýzy, komentáre a rozhovory so zaujímavými hosťami.

Počas prvého mesiaca predsedníctva moderátor Martin Strižinec v štúdiu privítal podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú či ministra obrany Petra Gajdoša. V relácii diskutovali aj minister životného prostredia László Sólymos, minister hospodárstva Peter Žiga, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok, viacerí europoslanci, experti a ďalší hostia.
JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH RÓMSKYCH FESTIVALOV

POD ZÁŠTITOU SK PRES

                                                                                                                                                 Zdroj: TASR/Jakub Kotian
V dňoch 21. – 23. júla sa pod záštitou SK PRES uskutočnil jeden z najväčších rómskych festivalov na svete – bratislavský Gypsy Fest. Počas deviatich rokov sa festival vyprofiloval na podujatie, ktorého  súčasťou sú koncerty, výstavy, sprievody, ale aj prezentácie úspešných Rómov.

Tento rok vystúpili napríklad skupina Zingaros z Argentíny, rumunská kapela Fanfare Transilvania alebo česká speváčka Ida Kelarová. V minulosti na pódiu vystúpili aj umelci z Indie či Brazílie. Návštevníci sa počas festivalu mohli dozvedieť viac o práci rómskych policajtov, hasičov, lekárov, zdravotných sestier či sochárov. Cieľom Gypsy Festu je pozitívne ovplyvniť verejnú mienku o Rómoch a prispieť tak k zmierňovaniu stereotypov a predsudkov voči nim.
PUTOVNÉ KINO V REGIÓNOCH AJ V BRATISLAVE

Bažant kinematograf sa od svojej prvej sezóny v roku 2003 etabloval ako najväčší open-air filmový festival na Slovensku. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa predstaví divákom vo viac ako 30 slovenských mestách.

Projekciu už mohli vidieť obyvatelia Trnavy, Žiliny, Martina či Ružomberku. Program pokračuje až do začiatku septembra a na kočovné premietanie sa ešte môžu tešiť napríklad Trenčania, Košičania alebo  Prešovčania.

Podujatie má aj stálu letnú scénu na bratislavskej Magio pláži, kde sú pre návštevníkov pripravované samostatné večery venované slovenskému predsedníctvu. Počas letných týždňov kino premieta zaujímavé filmové novinky i premiéry slovenských a českých filmov za účasti rôznych hostí.

Scéna na Magio pláži premieta od nedele do štvrtka (do 16. augusta). Program kina môžete nájsť na oficiálnej stránke podujatia.
VEDELI STE, ŽE...?
  • 16. septembra sa v Bratislave uskutoční neformálne zasadnutie 27 hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ.
  • Za prvý mesiac predsedníctva sa na neformálnych zasadnutiach ministrov v Bratislave zúčastnilo takmer 300 novinárov z viac ako 20 krajín.
  • Za prvý mesiac predsedníctva sa uskutočnilo viac než 50 politických a expertných podujatí a približne 60 podujatí z kultúrneho programu.
  • Po tom, ako sa Veľká Británia vzdala svojho predsedníctva, pripadá podľa aktuálneho rozhodnutia Rady ďalšie slovenské predsedníctvo na prvý polrok 2030.
SLOVNÍČEK SK PRES
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
  • Ministerská konferencia pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov.
  • Rozhovor s výtvarníčkami, ktoré vytvorili ilustrácie pre aplikáciu Pohraj sa s logom.
  • Info o nadchádzajúcich ministerských zasadnutiach.
Newsletter nájdete aj na adrese eu2016.sk/sk/newsletter-sk-pres.
Ak máte záujem dostávať newsletter pravidelne, vyplňte svoj email v políčku NEWSLETTER na stránke eu2016.sk.
V prípade, že si neželáte dostávať newsletter, pošlite, prosím, mail na okom@mzv.sk.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky