12 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web SK PRES eu2016.sk

HLAVNÁ TÉMA

OSTRÝ ŠTART SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ má za sebou prvé podujatia. V jeho úvode navštívilo Bratislavu kolégium Európskej komisie a v Redute postupne rokovali ministri vnútra, spravodlivosti, energetiky, životného prostredia, ako aj práce a sociálnych vecí.

Udržateľná migrácia a ochrana Schengenu boli témami neformálnych rokovaní ministrov vnútra, ktoré viedol minister R. Kaliňák. „Poučení z minulého roku, Európska komisia a ani Európska rada už nehovorí o problematike migrácie len vo všeobecnej rovine, ale prijali sa konkrétne opatrenia. Verím, že to, čo sme si zadefinovali v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ, sa dostane veľmi rýchlo do života,“ uviedol R. Kaliňák. Viac

Ministri spravodlivosti sa zaoberali zriadením Európskej prokuratúry, bojom proti kybernetickej kriminalite a elektronickej komunikácii v oblasti justície. „Verím, že politická podpora cezhraničnej elektronickej komunikácie v oblasti justície dnešnou diskusiou nekončí, ale iba začína,“ povedala ministerka L. Žitňanská, ktorá viedla rokovania. Viac

Zmena klímy a s ňou súvisiace striedanie období sucha a záplav boli hlavnými témami ministerskej konferencie o vodách a neformálneho zasadnutia ministrov pre životné prostredie. Zhodli sa na tom, že treba zlepšiť opätovné zhodnocovanie vody. „Musíme nájsť spoločný európsky flexibilný a trvalo udržateľný prístup na efektívnejšie nakladanie s vodou,“ uviedol minister L. Sólymos. Viac

Témou zasadnutia ministrov zodpovedných za energetiku a zmenu klímy bolo udržateľné financovanie a nový systém riadenia energetickej únie. Šéfovia rezortov, ktorým predsedal P. Žiga, skonštatovali, že politika v oblasti zmeny klímy a energetická politika sú úzko prepojené, a preto je posilnenie spolupráce členských štátov v tejto oblasti základom efektívneho fungovania a dosahovania jej cieľov. Viac

Ťažiskovou témou neformálneho rokovania ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku pod vedením slovenského ministra Jána Richtera boli sociálne a technologické výzvy vo svete práce – demografické zmeny, migrácia a digitalizácia. „S technologickými zmenami sa čoraz rýchlejšie mení aj povaha práce a pracovnoprávnych vzťahov. Pre EÚ i jej členské štáty je výzvou podporovať inovácie, technický rozvoj a tvorivosť v záujme udržateľného a konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva,“ skonštatoval minister J. Richter. Viac

Minister financií SR P. Kažimír predsedal prvému zasadnutiu Rady pre hospodárske a finančné záležitosti počas slovenského predsedníctva v Bruseli. „Predsedníctvo má v úmysle pokročiť v nadchádzajúcich mesiacoch v činnosti zameranej na boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam,“ povedal minister P. Kažimír. Viac

Členovia slovenskej vlády úspešne zvládli ostrú skúšku na híringoch v Európskom parlamente. Jedenásti ministri a podpredsedovia vlády SR a dvaja štátni tajomníci prezentovali v jednotlivých výboroch Európskeho parlamentu priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Počas uplynulého týždňa sa odohralo dvadsať diskusií s europoslancami. Viac

ĎALŠIE AKTUALITY

PREZIDENT V BRUSELI, PREMIÉR V ŠTRASBURGU

Obnova dôvery a sebavedomia

Slávnostný koncert v úvode SK PRES v Bruseli otvoril prezident SR A. Kiska za prítomnosti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka a šéfa belgickej diplomacie D. Reyndersa. Podľa hlavy štátu v EÚ panuje zhoda, že Únia a jej členské štáty majú dostatok vnútorných zdrojov na prekonanie akýchkoľvek problémov. „Potrebujeme však obnoviť dôveru a sebavedomie, aby sme ukázali schopnosť žiť v tejto veľkej rodine nielen pre oslavy úspechov a míľnikov, ale aj pre prekonávanie omylov a slabostí,“ uviedol prezident A. Kiska. Viac

V srdci agendy občan EÚ
Predseda vlády SR R. Fico predstúpil pred poslancov Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde prezentoval priority nášho predsedníctva. Pre Slovensko je veľkou cťou, že nasledujúcich šesť mesiacov môže historicky prvýkrát prispieť k dianiu a k pokroku v Únii viac, ako kedykoľvek predtým. Viac
PRVÉ ÚSPECHY SK PRES
Prvý hmatateľný výsledok už slovenské predsedníctvo v Rade EÚ dosiahlo, keď bolo oznámené, že neformálne stretnutie lídrov európskej dvadsaťsedmičky sa bude konať v Bratislave. Slovenské predsedníctvo tak bude hostiť stretnutie, ktoré je bezprecedentné formou, aj obsahom.

Ďalším výrazným úspechom je otvorenie prvých dvoch vyjednávacích kapitol „Súdnictvo a základné práva“ a „Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť“ v prístupovom procese so Srbskom budúci týždeň. Ako uviedol minister M. Lajčák, práve politika rozšírenia je najefektívnejší nástroj pri presadzovaní potrebných reforiem a posilňovaní stability na Balkáne. Kapitoly budú otvorené za účasti ministra M. Lajčáka 18. júla na Medzivládnej konferencii v Bruseli.
RTVS PRIBLIŽUJE PREDSEDNÍCTVO VEREJNOSTI I MÉDIÁM

Tradičnou úlohou predsedníckej krajiny je pre médiá zabezpečiť službu „host broadcastera“, ktorý plní funkciu hlavného mediálneho partnera a exkluzívneho dodávateľa televízneho a rozhlasového signálu. Pre naše predsedníctvo sa tejto úlohy zhostil Rozhlas a televízia Slovenska. Host broadcaster vyrába záznamy z neformálnych ministerských zasadnutí a iných významných predsedníckych podujatí.

Jednou z jeho najdôležitejších funkcií je pokrytie momentov, akými sú príchody ministrov (doorstep), podanie rúk (handshake), neformálne rozhovory pred začiatkom rokovania (tour de table), spoločná fotografia (family photo) a tlačové konferencie.

Host broadcaster tiež vyrobí a odvysiela časozberný dokument, v ktorom predstaví priebeh, sprievodné podujatia a prezentačné predmety SK PRES, diskusie o predsedníctve na Pohode či premenu Reduty na kongresové centrum. Vo vysielaní RTVS už diváci mohli vidieť napríklad priame prenosy z otváracích koncertov SK PRES, ale aj špeciálnu reláciu Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie. Relácia prináša divákom pravidelné analýzy, komentáre či rozhovory so zaujímavými hosťami.
INFOGRAFIKA
LETNÝ KVÍZ O SK PRES NA FACEBOOKU
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚInformačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pre pripravili pre facebookových fanúšikov letný kvíz. Úlohou súťažiacich je nájsť správne odpovede na šesticu otázok. Víťaz môže vyhrať ruksak plný prekvapení. Do kvízu sa môžu záujemcovia zapojiť do 30. augusta. Viac
SLÁVNOSTNÉ GALAKONCERTY ODŠTARTOVALI

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO

Je zaužívanou praxou, že predsedníctva krajín v Rade EÚ sa prezentujú i kultúrou. Slovenské predsedníctvo sa predstavilo domácemu, ale aj zahraničnému publiku slávnostným otváracím koncertom pre pozvaných hostí, otváracím koncertom pre verejnosť Viva Europa! v rámci festivalu Viva Musica! a operným galakoncertom v prestížnom bruselskom kultúrnom centre BOZAR.

Na otváracom galakoncerte v novej budove SND vystúpili hviezdni operní sólisti aj známi herci a tanečníci. Zúčastnili sa na ňom najvyšší ústavní činitelia, ako aj „európsky prezident“, predseda Európskej rady D. Tusk, ktorý vystúpil s príhovorom v slovenčine. Viac

Na otváracom koncerte pre verejnosť na Námestí M. R. Štefánika sa predstavil 200-členný symfonický orchester  a zbor s umelcami zo všetkých 28 členských krajín Únie. Orchester a zbor viedol symbolicky slovenský dirigent J. Chrabroň. Fotogaléria

Operného galakoncertu v Bruseli sa zúčastnilo viac ako 1500 hostí, vrátane predstaviteľov inštitúcií EÚ, veľvyslancov, diplomatov, aj Slovákov pracujúcich v belgickom hlavnom meste. Pod vedením zbormajstra  J. Chabroňa sa koncertnou sálou niesla aj skladba Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“. Viac
EURÓPSKY SAMIT REGIÓNOV: INVESTOVAŤ A SPÁJAŤ
 
Dvojdňový Európsky samit regiónov a miest patrí medzi hlavné podujatia počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Uskutočnil sa 8. a 9 . júla, kedy do Bratislavy zavítali starostovia, primátori i ďalší zástupcovia miest a regiónov z celej Európy.

Mottom samitu bolo „Investovať a spájať“. „Ak chceme obnoviť dôveru občanov v EÚ, musíme ukázať, aké výhody im v každodennom živote prinášajú spoločné kroky EÚ. Občania požadujú výsledky, a preto sa musí s investíciami – do ľudí, miest a nápadov – začať na miestnej úrovni,“ vyhlásil predseda Európskeho výboru regiónov M. Markkula. Témami samitu s približne 1000 účastníkmi boli vytvorenie digitálneho hospodárstva, energetickej infraštruktúry či regionálne a cezhraničné rozvojové stratégie. Viac
I. KORČOK NA POHODE HOVORIL AJ O EURÓPSKYCH ILÚZIÁCH
 

Štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády pre predsedníctvo I. Korčok neformálne diskutoval na festivale Pohoda na tému „12 rokov Slovenska v EÚ: Čo nám členstvo v EÚ dalo a čo vzalo“. Hovoril o aktuálnych európskych témach ako je brexit, ale aj o ilúziách spojených s európskym projektom.

„Ak nám EÚ niečo vzala, tak asi určitú ilúziu, s ktorou mnohí na EÚ nazerali ako na niečo, čo funguje ideálne, je zárukou stability a keď tam vstúpime, bude pohoda. Asi treba pripustiť isté vytriezvenie z tohto zidealizovaného obrazu EÚ. Ale to, čo považujem za podstatné, je, aby jedna ilúzia nebola teraz nahradená inou. Tou, že EÚ je pomýlený projekt, že to treba rozpustiť a potom bude v Európe opäť všetko v poriadku,“ uviedol I. Korčok. Viac

Na Pohode diskutoval s návrhárkou brandingu Slovenska, S. Bubánovou, zakladateľom portálu Mladiinfo Slovensko O. Mäsiarom a hudobníkom M. Valihorom. V aktuálnom kontexte I. Korčok tiež povedal, že Únia sa stáva obeťou vlastného úspechu. "Veľa úspešných vecí berieme ako úplnú samozrejmosť. Musíme sa naučiť zrozumiteľne komunikovať čo Európska únia prináša občanom," zdôraznil. Viac

Účastníkmi druhej diskusie boli tvorca loga SK PRES J. Dušička, zástupca spoločnosti Truben Studio, P. Truben, ktorý je autorom predsedníckej webovej stránky a dizajnér predsedníckych VIP prezentačných predmetov B. Hanečka.
SLOVENSKÉ VYNÁLEZY A TALENTY V ZAHRANIČÍ

Predstavenie SK PRES v Bruseli cez štyri inovatívne živly


Jedinečné a inovatívne nápady zo Slovenska predstavil v Bruseli minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák v rámci vizuálnej výzdoby v budove Rady EÚ pri príležitosti slovenského predsedníctva.

Vizuálna prezentácia vychádza z konceptu "Štyri elementy inovácie", ktorý zobrazuje unikátne technológie a vynálezy slovenských výrobcov reprezentujúce štyri prírodné živly. „Slovensko je malá krajina, ale má veľa tvárí a rozhodli sme sa, že sa v Bruseli budeme prezentovať ako moderná, dynamická a inovatívna krajina dobrých nápadov a aktívny člen EÚ,“ povedal minister M. Lajčák. Viac

Výtvarníčky ukázali v Bruseli ako sa „Hľadá krása“

Minister M. Lajčák otvoril v bruselskom Parlamentáriu výstavu Hľadanie krásy. Ide o umelecký projekt z dielne slovenských výtvarníčok OVÉ Pictures, ktorý ukazuje Slovensko ako na dynamickú krajinu talentovaných ľudí a držiacich krok  so súčasnými trendmi.

„Budúcnosť Európy, vrátane estetických hodnôt, je v rukách mladej generácie. Preto sme išli hľadať odpovede o európskej umeleckej budúcnosti k talentovanej dvojici slovenských výtvarníčok M. Čopíkovej a V. Obertovej,“ uviedol minister M. Lajčák. Viac

Fotografická výstava „Magical Slovakia“ zdobí priestory Európskeho parlamentu

Predseda vlády SR R. Fico spolu s predsedom EP M. Schulzom otvorili na pôde Európskeho parlamentu fotografickú výstavu „Magical Slovakia“. Cieľom výstavy je predstavenie Slovenska prostredníctvom unikátnych dokumentárnych umeleckých fotografií. Viac
VEDELI STE, ŽE...?
  • Počas prvých dvoch týždňov sa zúčastnilo rokovaní v Redute viac ako 900 delegátov
  • Pred každým zasadnutím ministrov je rokovacia miestnosť dôkladne prehľadaná. Video
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
  • Neformálne zasadnutie ministrov EPSCO
  • Neformálne zasadnutie ministrov COMPET
  • Neformálne zasadnutie ministrov GAC
Newsletter nájdete aj na adrese eu2016.sk/sk/newsletter-sk-pres.
Ak máte záujem dostávať newsletter pravidelne, vyplňte svoj email v políčku NEWSLETTER na stránke eu2016.sk.
V prípade, že si neželáte dostávať newsletter, pošlite, prosím, mail na okom@mzv.sk.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky