01 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EÚ
Miroslav Lajčák,
podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Po dvanástich rokoch členstva Slovenska v Európskej únii budeme v druhej polovici tohto roka predsedať Rade EÚ. Budeme viesť jednu z troch hlavných inštitúcií EÚ,  Radu EÚ, ktorá zastupuje členské štáty. Staneme sa „tvárou“ európskej dvadsaťosmičky a budeme ju zastupovať smerom dovnútra aj navonok. Naše predsedníctvo je zároveň príležitosťou na väčšie zapojenie verejnosti do diskusie o Európskej únii na Slovensku. Záleží nám na tom, aby ste mali aktuálne a presné informácie z prvej ruky o aktivitách aj plánovaných podujatiach. Preto dnes začíname vydávať newsletter, v ktorom vám každé dva týždne budeme prinášať aktuality o takej významnej téme, akou naše predsedníctvo nepochybne je.

HLAVNÁ TÉMA

TÝŽDEŇ V ZNAMENÍ SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA
Odhalíme logo, spustíme profily na sociálnych sieťach a predstavíme východiská programu SK PRES.

V pondelok 22. februára verejnosť spozná oficiálne logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ a jeho autora. Logo, ktoré je kľúčovým prvkom vizuálnej identity predsedníctva, bude slávnostne odhalené počas podujatia s názvom „Európa na Slovensku“ v historickej budove SND za účasti najvyšších predstaviteľov SR.
 
Na zverejnenie predsedníckeho loga nadväzuje štart oficiálnych profilov na sociálnych sieťach v slovenskom jazyku. Na Facebooku bude predsedníctvo komunikovať na stránke s názvom „Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ“. Na Twitteri k centrálnemu účtu najmä v anglickom jazyku @eu2016sk, ktorý už funguje, pribudne účet v slovenčine s názvom @skpres2016.

Profily na sociálnych sieťach prinesú záujemcom exkluzívny obsah a ponúknu pohľad do zákulisia príprav aj realizácie samotných podujatí pred predsedníctvom i počas neho.
 
Dva dni po prezentácii loga, 24. februára, vláda SR prerokuje dokument s názvom Východiská programu predsedníctva SR v Rade EÚ. Materiál pomenuje tematické oblasti, ktoré budú nášmu predsedníctvu dominovať, ako aj náš prístup k definovaniu predsedníckych priorít.

 
VIDEOKOMENTÁR K TÝŽDŇU SK PRES
I. Korčok k týždňu SK PRES
VEDELI STE, ŽE...?
  • Prvé  predsedníctvo  prevzalo  podľa  abecedného  poradia  krajín  Nemecko a bolo to v roku 1952.
  • Slovenské predsedníctvo bude v poradí 116. rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.
  • Z nášho loga by mal radosť aj Ľudovít Štúr.
  • Autor loga má iba 23 rokov a je spoluzakladateľom prvého vysokoškolského pivovaru na Slovensku.

ĎALŠIE AKTUALITY

ZAPÁJANIE VEREJNOSTI: GRANTOVÁ SCHÉMA A ZÁŠTITA
Mimovládne organizácie, školy, občianske a záujmové združenia aj nadácie môžu od 10. februára 2016 žiadať o grant MZVaEZ SR na podujatia zamerané na zviditeľnenie SK PRES vo všetkých regiónoch Slovenska.
_________________________________________

V snahe o zapojenie čo najširšieho okruhu domácich aktérov do predsedníctva ponúka rezort diplomacie mimovládnym organizáciám, obciam, mestám, regiónom, školám a ďalším subjektom jedinečnú možnosť získať záštitu predsedníctva nad ich podujatiami. 
STAV PRÍPRAV SK PRES
 Foto Reduty: Wikipedia

Prípravy na historicky prvé slovenské predsedníctvo v Rade EÚ vrcholia. Našou ambíciou je, aby bolo predsedníctvo profesionálne a na úrovni.

Najviditeľnejšími podujatiami predsedníctva na Slovensku budú neformálne zasadnutia jednotlivých formácií Rady EÚ na ministerskej úrovni. V Bratislave by ministri členských štátov EÚ mali neformálne zasadnúť 15-krát. Zároveň sa tu bude konať približne 180 pracovných podujatí. Významným podujatím pracovného charakteru bude spoločné rokovanie vlády SR a kolégia Európskej komisie 1. júla v Bratislave.

Súčasťou príprav na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sú aj verejné obstarávania, keďže každé predsedníctvo má presne zadefinované povinnosti. Naším cieľom je, aby sa predsedníctvo realizovalo profesionálne a na úrovni, akú si táto významná udalosť vyžaduje.

Veľkou výzvou z hľadiska organizácie a logistiky je dočasná úprava historickej budovy Slovenskej filharmónie Reduty na kongresové centrum. V rámci nej je potrebné obstarať napr. konferenčnú a tlmočnícku techniku či interiérové vybavenie.

Počas predsedníctva na Slovensko zavíta vyše 20 000 delegátov, ktorí využijú naše hotely, dopravu a ďalšie služby. Predsedníctvo je tiež príležitosťou na prezentáciu našich umelcov a regiónov.
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
24. februára 2016
Materiál „Východiská programu predsedníctva SR v Rade EÚ“ na rokovaní vlády SR. Tento dokument bude obsahovať:
  • tematické okruhy, ktoré budú počas nášho predsedníctva kľúčové,
  • prístup k definovaniu priorít nášho predsedníctva.
3. marca 2016
Vydáme ďalšie číslo newslettra 02/2016.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky