Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
23.08.2016
Iné
Vyhlásenia a prejavy

Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov

(Bratislava, 23. augusta 2016)

Spomíname si dnes na obete totalitných režimov sužujúce Európu v minulom storočí a pripomíname si krutosť, neslobodu a nerešpektovanie ľudských práv tým najhorším spôsobom. Uvedomujúc si jedinečnosť Holokaustu, masové vyvražďovanie národov, etnických skupín, sociálnych a politických skupín,  ktorými sa tieto režimy riadili a ktorými si udržiavali moc nesmie byť nikdy zabudnuté.

Čeliac výzvam v dôsledku finančnej krízy, narastajúceho počtu teroristických a iných extrémistických útokov v Európe a vzrastajúcu viditeľnosť rasistických a xenofóbnych vyjadrení a správania v našej spoločnosti posilnených migráciou, vyjadrujeme naše odhodlanie chrániť demokraciu, právny štát a ľudské práva. Potvrdzujeme, že adekvátne kroky je potrebné prijať na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, sektor spravodlivosti nevynímajúc, pritom rešpektujúc a upevňujúc ľudské práva a slobody.

Pripomíname ministerskú konferenciu k radikalizácii, ktorú zorganizovala Komisia s luxemburským predsedníctvom v októbri 2015 a vyjadrujeme našu pokračujúcu podporu všetkým identifikovaným opatreniamv záveroch Rady z 20. novembra 2015 o posilnení odpovedi trestného práva na radikalizáciu vedúcu k terorizmu a násilnému extrémizmu.

Veríme, že je veľmi dôležité pracovať s mládežou, ktorá je veľmi náchylná inklinovať k radikálnym ideológiám, z dôvodu neistoty budúcnosti, ekonomickej a politickej atmosféry v Európe. Pripomíname závery Rady o úlohe mládeže pri integrovanom a medziodvetvovom prístupe pri prevencii a boji s násilnou radikalizáciou mladých ľudí z mája 2016.

Vzdelávanie a školenie je rovnako dôležité z dôvodu zvyšovania povedomia medzi prokurátormi a sudcami, ktorí sa zaoberajú násilným extrémizmom a radikalizáciou. Hlas obetí by mal byť v tomto kontexte taktiež zobratý do úvahy. Tiež pripomíname dôležitosť deradikalizácie a reintegrácie väzňov a iných radikalizovaných jednotlivcov a vítame v tomto smere prácu RAN centra excelentnosti.

Oceňujeme oznámenie Komisie podporujúce prevenciu radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu, ktoré bolo uverejnené v júni 2016 a vítame prácu Komisie a jej snahu bojovať proti rozširujúcim sa nezákonným nenávistným prejavom na internete v Európe a dosiahnuté úspechy vo forme Kódexu správania, ktorý podpísala s sociálnymi sieťami a médiami.

Mali by sme ostať v strehu aj v súvislosti s prijímaním extrémistických tendencií a postojov v politike, ktoré môžu ohrozovať našu demokraciu a právny štát. Naša minulosť by sa nemala stať našou budúcnosťou, preto sa musíme poučiť z fatálnych omylov, ktoré Európa spáchala v minulosti, keď dovolila vytvorenie minulých totalitných režimov.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky