Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
20.10.2016
Ekonomika a financie
Tlačové správy

Rozpočet EÚ na rok 2017: Rada vyzvala EP, aby si z roku 2016 vzal správne ponaučenia

Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie vyzvalo 19. októbra 2016 Európsky parlament, aby pri schvaľovaní pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu EÚ na rok 2017 zohľadnil najnovšie údaje týkajúce sa plnenia rozpočtu EÚ na rok 2016.

 

„Musíme čeliť realite: rozpočet EÚ na rok 2016 výrazne presahuje skutočné potreby. Z toho si musíme vziať ponaučenie a rozpočet EÚ na rok 2017 čo najviac zosúladiť s tými najrealistickejšími prognózami budúcoročných výdavkov.“

Ivan Lesay

„Musíme čeliť realite: rozpočet EÚ na rok 2016 výrazne presahuje skutočné potreby. Z toho si musíme vziať ponaučenie a rozpočet EÚ na rok 2017 čo najviac zosúladiť s tými najrealistickejšími prognózami budúcoročných výdavkov,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR a predseda Rady Ivan Lesay po zasadnutí trialógu so zástupcami Parlamentu a Komisie.

Komisia navrhla 30. septembra zníženie platieb v rozpočte EÚ na rok 2016 o 7,27 miliardy EUR s cieľom lepšie ich zosúladiť s najnovšími odhadmi skutočných potrieb.

Výhľad na rok 2017

Nižšie potreby oproti očakávaniam na rok 2016 sú spôsobené predovšetkým tým, že niektoré programy na obdobie 2014 – 2020 zatiaľ plnohodnotne nefungujú. Týka sa to predovšetkým oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, kde sa ani v roku 2017 nepredpokladá plné „rozbehnutie“ programov. Z tohto dôvodu Komisia vo svojom návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017 navrhla zníženie platieb do tejto oblasti politiky o viac ako 23 % v porovnaní s prijatým rozpočtom EÚ na rok 2016. Aj po zosúladení tohtoročného rozpočtu so skutočnými potrebami sú sumy navrhované Komisiou na rok 2017 stále o viac ako 10 % nižšie než v roku 2016.

Pokiaľ ide o rozpočet EÚ na rok 2017, predsedníctvo je znepokojené tým, že pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje v Parlamente, sa uberajú úplne opačným smerom. Parlament sa zaoberá najmä zvýšením platieb a záväzkov v takmer všetkých oblastiach politiky, ktoré výrazne presahujú maximálnu výšku výdavkov stanovenú vo viacročnom finančnom rámci (VFR) EÚ. Takýto vývoj neodráža súčasné potreby ani nie je v súlade s dohodou o VFR.

Dôraz na hlavné priority

Predsedníctvo vyzvalo Parlament, aby presmeroval dostupné zdroje na súčasné dve hlavné priority EÚ. Sú nimi opatrenia na riešenie migračnej krízy a jej prvotných príčin, napríklad posilnenie kontroly hraníc, zabezpečenie potravín, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania utečencov, ktorí uviazli v Grécku a Bulharsku, a podpora krajín tranzitu a pôvodu. Druhou hlavnou prioritou je pomoc hospodárstvu EÚ pri zvyšovaní jeho konkurencieschopnosti a vytváraní nových pracovných miest.

Predsedníctvo zároveň vyzvalo ostatné inštitúcie EÚ, aby peniaze daňových poplatníkov v EÚ vynakladali čo najzodpovednejšie, čo okrem iného znamená aj dodržanie ich záväzku z roku 2013 znížiť počet svojich zamestnancov do roku 2017 o 5 %.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že o svojich pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa pozície Rady k rozpočtu EÚ na rok 2017 bude Parlament hlasovať 26. októbra. Trojtýždňové zmierovacie obdobie, ktorého účelom je odstrániť rozdiely medzi pozíciami Rady a Parlamentu do 17. novembra, začne plynúť 28. októbra.

Základné informácie

Znížením rozpočtu EÚ na rok 2016 o 7,27 miliardy EUR dosiahli platby úroveň 136,61 miliardy EUR. Ide o výrazne nižšiu sumu ako 146,46 miliardy EUR, ktorú Parlament presadzoval v rámci minuloročných rokovaní o rozpočte EÚ na rok 2016, a zároveň o podstatne nižšiu sumu ako 142,12 miliardy EUR, ktorú v tom čase navrhovala Rada.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky