Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
26.10.2016
Rozpočet
Tlačové správy

Rozpočet EÚ na rok 2017: Rada nemôže akceptovať pozmeňujúce návrhy EP

Brusel (26. október) - Rada 26. októbra 2016 informovala Európsky parlament, že nemôže akceptovať všetky jeho pozmeňujúce návrhy k rozpočtu EÚ na rok 2017, ktoré boli prijaté v ten istý deň.

 

„Teší ma, že Rada a Parlament majú v súvislosti s rozpočtom EÚ na rok 2017 spoločné ciele: umožniť EÚ riešiť migračnú krízu, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a vytvárať pracovné miesta."

Ivan Lesay

Dňa 28. októbra sa tak začína zmierovacie obdobie, ktoré má slúžiť na to, aby Rada a Parlament do 17. novembra prekonali rozdiely.

„Teší ma, že Rada a Parlament majú v súvislosti s rozpočtom EÚ na rok 2017 spoločné ciele: umožniť EÚ riešiť migračnú krízu, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a vytvárať pracovné miesta. Uisťuje ma to v tom, že budeme schopní dohodnúť sa na najlepšom možnom rozpočte EÚ – rozpočte v prospech daňových poplatníkov EÚ, európskych občanov a spoločností,“ povedal Ivan Lesay, štátny tajomník ministerstva financií Slovenska a predseda Rady.

Podľa názoru Rady sa najväčšie výzvy pri dosiahnutí dohody o rozpočte EÚ na rok 2017 vzťahujú na:

  • viacročný finančný rámec EÚ (VFR) na roky 2014 – 2020; Parlament chce, aby úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov bola oveľa vyššia ako výdavkové stropy vo VFR; vážne by sa tým obmedzila schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané potreby
  • odhady platobných potrieb na rok 2017; Parlament chce, aby úroveň platobných rozpočtových prostriedkov bola vyššia ako odhadované potreby; členské štáty by tak boli nútené poskytovať príspevky do rozpočtu EÚ nad rámec toho, čo je potrebné, a to v čase, keď sa snažia konsolidovať svoje verejné financie
  • dohodu dosiahnutú s Radou v roku 2015, pokiaľ ide o financovanie Európskeho fondu pre strategické investície; Parlament žiada, aby sa táto dohoda opäť otvorila; zúžil by sa tým finančný manévrovací priestor EÚ na splnenie neočakávaných potrieb v oblasti výskumu a ďalších výdavkov orientovaných na budúcnosť
  • záväzok inštitúcií EÚ znížiť počet svojich zamestnancov o 5 % do roku 2017; Parlament chce obmedziť zníženie svojho personálu na oveľa nižšiu úroveň, než je stanovený cieľ; to by znamenalo riziko oslabenia dôveryhodnosti Parlamentu a Európskej únie ako celku
  • rozsah zmierovacích rokovaní; Parlament chce diskutovať o ročnom rozpočte EÚ a o preskúmaní VFR v polovici trvania ako o celku; spojili by sa tak dva spisy, ktoré podliehajú veľmi odlišným postupom rozhodovania, a preto by sa o nich malo rokovať samostatne

Súvislosti

Komisia vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhla stanoviť celkovú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na 157,66 miliardy EUR a platobných rozpočtových prostriedkov na 134,90 miliardy EUR.

V pozícii Rady, ktorá sa prijala 12. septembra, sa viazané rozpočtové prostriedky stanovili vo výške 156,38 miliardy EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 133,79 miliardy EUR.

Parlament požaduje, aby sa celkové viazané rozpočtové prostriedky zvýšili na 162,42 miliardy EUR a celkové platobné rozpočtové prostriedky na 138,03 miliardy EUR. Stropy VFR sa tým v rámci viazaných rozpočtových prostriedkov prekročia o 3,26 miliardy EUR.

Pokiaľ ide o počet zamestnancov, podľa metodiky, ktorú Komisia uplatňuje na všetky inštitúcie rovnako, Rada a Komisia v rokoch 2013 až 2017 znížia počty pracovných miest vo svojich plánoch o 5 %; Parlament naopak dosiahne v tom istom období zníženie počtu zamestnancov len o 1,8 %. V decembri 2013 sa všetky tri inštitúcie zaviazali znížiť v rokoch 2013 až 2017 počet zamestnancov o 5 %.

Zmierovací postup sa bude vzťahovať aj na opravný list č. 1 na rok 2017 zameraný na zvýšenie podpory v záujme posilnenia rastu, tvorby pracovných miest a riešenia hlavných príčin migrácie a na aktualizáciu návrhu rozpočtu vzhľadom na najnovšie odhady potrieb v oblasti poľnohospodárstva. Rada ani Parlament doteraz k opravnému listu stanovisko nezaujali.

Ďalšie kroky

Zmierovací výbor zasadne 8. a 16. novembra. Zasadnutie Rady Ecofin (rozpočet), na ktorom sa predsedníctvu poskytnú usmernenia na rokovania s Parlamentom, sa uskutoční 16. novembra. Ak sa do konca zmierovacieho obdobia, ktoré končí 17. novembra, nedosiahne dohoda, Komisia bude musieť predložiť nový návrh rozpočtu na rok 2017.

Návrh rozpočtu na rok 2017  

Pozícia Rady

Rozpočet EÚ na rok 2017: Rada vyzvala EP, aby si z roku 2016 vzal správne ponaučenia

Foto: EU 2016 - EP

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky