Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
17.10.2016
Životné prostredie
Tlačové správy

Ochrana klímy, voda a rokovania o biodiverzite v Mexiku v centre pozornosti ministrov životného prostredia

Luxemburg (17. október 2016) – Ochrana klímy, voda a nadchádzajúce medzinárodné rokovania v Mexiku o biodiverzite dominovali zasadnutiu ministrov pre životné prostredie, ktoré viedol minister životného prostredia SR László Sólymos.

Posledné týždne boli prelomové pre politiku ochrany klímy vďaka ratifikácii EÚ Parížskej dohody a čerstvej dohody o dodatku k Montrealskému protokolu. Je načase, aby sme v Európe začali plniť naše medzinárodné záväzky. Preto vítam prvú diskusiu ministrov o nových záväzkoch na znižovanie skleníkových emisií.

László Sólymos

Ministri prvýkrát diskutovali nové legislatívne návrhy na znižovanie skleníkových plynov v odvetviach mimo systému obchodovania s emisnými kvótami. Ide o odvetvia dopravy, odpadov, poľnohospodárstva, využívania pôdy lesníctva a iné malé zdroje emisií vrátane budov. Ministri odpovedali na otázky predložené slovenským predsedníctvom, ktoré sa týkali návrhu o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi a  návrhu o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030.

"Posledné týždne boli prelomové pre politiku ochrany klímy vďaka ratifikácii EÚ Parížskej dohody a čerstvej dohody o dodatku k Montrealskému protokolu. Je načase, aby sme v Európe začali plniť naše medzinárodné záväzky. Preto vítam prvú diskusiu ministrov o nových záväzkoch na znižovanie skleníkových emisií. Táto diskusia nám poskytla dôležité vodítko pre ďalší pokrok na týchto kľúčových iniciatívach," uviedol László Sólymos.

Minister vyjadril spokojnosť s ďalším úspechom predsedníctva, nakoľko Rada prijala závery k udržateľnému hospodáreniu s vodou, nadväzujúc na júlovú konferenciu a neformálne stretnutie ministrov v Bratislave k téme voda ako národnej priorite slovenského predsedníctva.

„Voda je drahocenný a vyčerpateľný prírodný zdroj. Ovplyvňuje ju nakladanie s pôdou, či prehlbujúce sa klimatické zmeny. Teším sa podpore ministrov, ktorú vyjadrili nami vybranej národnej téme. Prijatím záverov o trvalo udržateľnom nakladaní s vodou sme vyslali silný a včasný signál o našom úmysle pokračovať v plnom vykonávaní legislatívy o vode.“ 

Počas slovenského predsedníctva sa už uskutočnilo a ešte sa uskutoční niekoľko dôležitých medzinárodných stretnutí pre životné prostredie. Na zasadnutí ministri prijali závery Rady, ktoré tvoria pozíciu EÚ o biodiverzite pred stretnutím zmluvných strán Dohody o biodiverzite v Mexiku v dňoch 7. až 14. decembra 2016.

"Biodiverzita je dôležitá pre život našej a ďalších generácií a fungovanie ekosystémov. Človek je súčasťou týchto ekosystémov  a vo vlastnom záujme musíme konať na medzinárodnej scéne v prospech zastavenia ubúdania biodiverzity. Dnešným rozhodnutím sme preukázali svoju neochvejnú podporu úspešnému výsledku kola rokovaní v Mexiku,“  podčiarkol snahy predsedníctva László Sólymos.

Na zasadnutí odznelo aj niekoľko dôležitých príspevkov ako informácia zo zasadnutia Svetovej organizácie o civilnom letectve (ICAO) v kanadskom Montreáli, kde sa dohodol prvý odvetvový nástroj na znižovanie emisií v letectve, či z nedávneho stretnutia v rwandskom Kigali, kde došlo k medzinárodnej dohode o znižovaní emisií so silným dopadom na klímu.

Tlačová konferencia

 

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky