Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
14.10.2016
Vnútorné záležitosti
Tlačové správy

Ministri vnútra rokovali o nedostatkoch opatrení v oblasti migrácie

Luxemburg (13. októbra) - Európska pohraničná a pobrežná stráž, opatrenia v oblasti informačných technológií na zlepšenie riadenia hraníc, migrácia a migračné kompakty, ako aj reforma spoločného azylového systému boli kľúčovými témami októbrovej Rady pre vnútorné veci. Celodennému zasadnutiu predsedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Migrácia

Ministri vnútra rokovali o nedostatkoch v súvislosti s vykonávaním rôznych opatrení, ktoré sa doteraz prijali v oblasti migrácie. Osobitnú pozornosť venovali vykonávaniu vyhlásenia EÚ – Turecko, situácii v Taliansku a Grécku, ako aj aktuálnemu stavu premiestňovania a presídľovania a žiadostiam agentúr o expertov.

Ministri vzali na vedomie odporúčania predsedníctva a zaviazali sa, členské štáty zvýšia počet expertov vysielaných do agentúr (najmä EASO).

„Zaviazali sme sa, že posilníme EASO poskytnutím ďalších expertov pre tento úrad. Sme však na hranici našich možností, pokiaľ ide o správny profil dostupných expertov, a preto je dôležité, aby EASO poskytol expertom, ktorých mu môžeme vyslať, odbornú prípravu. Chcel by som zdôrazniť, že nejde o nedostatok politickej vôle, ale o nedostatok kapacít. Hľadáme spôsoby, ako túto situáciu zlepšiť, “ povedal minister vnútra a predseda Rady Robert Kaliňák.

Hľadanie riešení problému migračných tlakov

Reforma spoločného európskeho azylového systému (SEAS)

Ministri schválili prístup predsedníctva k preskúmaniu balíka reforiem spoločného európskeho azylového systému počas jeho funkčného obdobia; tento prístup pozostáva z troch častí:

  • zamerať sa na preskúmanie nariadenia o systéme Eurodac a nariadenia o Agentúre Európskej únie pre azyl s cieľom dosiahnuť rokovaciu pozíciu Rady v decembri;

  • paralelne rokovať o dublinskom nariadení a nariadení o konaní o azyle, smernici o podmienkach prijímania a o kvalifikačnom nariadení;

  • zároveň iniciovať technické preskúmanie nariadenia, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie.

Pokiaľ ide o nariadenie o systéme Eurodac, ministri potvrdili, že podporujú širší a jednoduchší prístup orgánov presadzovania práva k databáze. Čo sa týka Agentúry Európskej únie pre azyl, niektoré delegácie sa dohodli, že jej mechanizmus monitorovania by mohol byť podobný posudzovaniu zraniteľnosti v zmysle nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

Ministri tiež prerokovali nariadenie o rámci Únie pre presídľovanie a poverili úradníkov, aby pokračovali v skúmaní návrhu.

Opatrenia v oblasti informačných technológií súvisiacich s riadením hraníc

Rada vzala na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol pri niekoľkých spisoch o opatreniach v oblasti informačných technológií súvisiacich s riadením hraníc. Ministri mali príležitosť vymeniť si názory na uplatňovanie uvedených opatrení a dohodli sa na potrebe zabezpečiť jednotný prístup.

Dokumenty na stiahnutie

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky