Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
25.07.2016
Inštitučné záležitosti
Tlačové správy

Ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti zdôraznili potrebu prinášať hmatateľné zlepšenia do každodenného života občanov EÚ

Bratislava (25. júla 2016) – V dňoch 24. a 25. júla 2016 sa uskutočnilo neformálne zasadnutie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov Európskej únie.

Podvečer 24. júla sa konalo stretnutie zástupcov Turecka, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska a Albánska, ktoré kandidujú na členstvo v Európskej únii, so Slovenskou republikou ako krajinou predsedajúcou Rade EÚ a komisárom pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení J. Hahnom. Cieľom rozhovorov bolo najmä zhodnotenie procesu rozširovania v kontexte aktuálnej situácie a výmena názorov na to, čo očakáva Európska únia od kandidátskych krajín, a naopak, ako môžu inštitúcie EÚ a členské štáty pomôcť kandidátskym krajinám pri plnení podmienok v rámci prístupového procesu.

„Je potrebný otvorený dialóg s občanmi a ich spätná väzba."

Ivan Korčok

Nasledujúci deň, 25. júla, prebehla pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivana Korčoka diskusia za účasti prvého podpredsedu Európskej komisie F. Timmermansa, ktorá sa zamerala na otázku dosahovania strategických priorít EÚ. V časti venovanej pokroku v implementácii priorít Strategického programu pre Úniu v čase zmien ministri vyzdvihli pokrok dosiahnutý v niektorých dôležitých témach, ako sú napríklad digitálna agenda a energetická únia, no zároveň sa zhodli aj na potrebe rýchlejšieho postupu v oblastiach, ktoré zlepšujú každodenný život občanov EÚ.

„Strategický program pre Úniu v čase zmien predstavuje kľúčový politický dokument, ktorý má riadiť spoločné úsilie inštitúcií EÚ a členských štátov do roku 2019. V mnohých oblastiach bol dosiahnutý naozaj zásadný pokrok, no nepochybne, niekde treba naopak našu snahu zvýšiť. Preto považujem dnešnú úprimnú a často kritickú hodnotiacu diskusiu za dôležitý a správny krok vpred,“ konštatoval po stretnutí štátny tajomník I. Korčok.

Dodal, že slovenské predsedníctvo sa bude usilovať potvrdiť svoj pragmatický charakter využitím postrehov, ktoré partneri prezentovali v rámci diskusie. „Aj na základe výsledkov nášho dnešného stretnutia urobíme počas nasledujúcich mesiacov maximum pre dosiahnutie pokroku práve tam, kde prinesie Európanom konkrétne pozitívne zmeny,“ poznamenal štátny tajomník Ivan Korčok.

Okrem hodnotenia úspechov, ale aj nedostatkov v oblasti napĺňania priorít Strategického programu sa ministri a štátni tajomníci v kontexte dynamického vývoja a nových výziev, ktorým EÚ dva roky po prijatí programu čelí, venovali tiež otázke aktuálnosti stanovených priorít.

V druhej časti neformálneho zasadnutia ministri a štátni tajomníci zdôraznili nutnosť zlepšenia komunikácie o výsledkoch európskej spolupráce vo vzťahu k občanom. „Komunikovať je viac ako len poskytovať informácie – je potrebný otvorený dialóg s občanmi a ich spätná väzba. Všetci chcú výsledky. V časoch, keď EÚ čelí kritike z mnohých strán, je nevyhnutné tieto výsledky nielen dosahovať, ale vedieť ich aj dobre predať a tlmočiť širokej verejnosti,“ podotkol splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok.

Ministri a štátni tajomníci sa zhodli na potrebe účinnej komunikácie. Prvým predpokladom je uvedomiť si, že Európsku úniu tvoria nielen inštitúcie, ale aj občania a členské štáty. „Brexit ukázal, že existuje problém v komunikácii a nie vždy sme schopní veci správne pomenovať. Naším dnešným cieľom však nebolo vymyslieť novú komunikačnú stratégiu, skôr sa zamyslieť nad tým, čo môžu všetci zainteresovaní spraviť pre riešenie tejto situácie,“ zdôraznil štátny tajomník I. Korčok. Práve neformálne stretnutie sa ukázalo ako vhodná platforma na diskusiu o tejto prierezovej téme.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky