Menu

Blog
SK EN DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
18.07.2016
Podnikanie a priemysel
Tlačové správy

Ministri a komisári EÚ o zrýchlení digitálnej transformácie priemyslu a podnikov

Bratislava (18. júla 2016) - V Bratislave bolo dnes v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ historicky prvé neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť. Šéfovia rezortov, ktoré sa zaoberajú otázkami posilnenia jednotného trhu a jednotného digitálneho trhu pre podniky, občanov a spotrebiteľov a posilnenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, diskutovali o spoločnej vízii na podporu digitalizácie firiem a podnikov v EÚ. Zhodli sa v tom, že jedným zo spôsobov podpory inovácií sú vhodné podmienky pre investorov a nové obchodné modely.

Ministri podčiarkli aj dôležitosť verejno-súkromných partnerstiev ako mechanizmu na podporu inovácií v oblastiach s vysokým potenciálom a prispôsobenie existujúcich a nových investičných mechanizmov konceptu „Smart Money“. Ministri sa tiež dohodli na spoločnom využívaní osvedčených postupov v existujúcich sieťach inovačných uzlov, tzv. Innovation Hubs, a spolupráci na zvyšovaní regionálnych a národných digitálnych inovačných kapacít. „Cieľom neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť bola konštruktívna diskusia o spoločnej vízii a opatreniach na stimuláciu investícií, vytváranie priaznivých podmienok a urýchlenie zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily v EÚ tak, aby zodpovedali potrebám priemyslu. Európa má príležitosť podporiť rast prostredníctvom inteligentnej transformácie a Slovensko využije svoju predsednícku úlohu na pomoc Rade vykonať túto transformáciu,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý zasadnutie viedol.

V rámci témy o pripravenosti pracovnej sily EÚ na budúce trendy ministri rokovali o nedostatku (nielen digitálnych) zručností v celom rade odvetví, ale takisto o krokoch potrebných na zabezpečenie správnych zručností pre potreby priemyslu. Ministri dospeli k záveru, že nedostatok zručností na pracovnom trhu je významná prekážka pre zavádzanie digitálnych a nových technológií v celej EÚ. Šéfovia rezortov tiež vyzdvihli nevyhnutnosť urobiť viac pre zlepšenie predvídania trendov a analýzu potrieb priemyslu.

Minister Peter Žiga pripomenul účastníkom výsledky Rady z 26. mája 2016, medzi iným význam rýchleho implementovania spoločnej vízie, ktorá sa snaží zachytiť všetky výhody spojené s digitalizáciou priemyslu. Úspešné obchodné modely a zlepšenie výrobných postupov podporených digitálnymi technológiami budú generovať nové medzinárodné trhové príležitosti. Európa musí plne využiť tieto príležitosti, aby sa stala konkurencieschopnejšou a ponúkala lepšie možnosti na investovanie a podnikanie. „Dnes je približne tretina rastu celkovej priemyselnej produkcie v EÚ spojená so zavádzaním digitálnych technológií,“ zdôraznil minister Žiga. Poznamenal tiež, že s digitalizáciou majú produkty a služby kapacitu priniesť v Európe v najbližších piatich rokoch viac ako 110 miliárd eur tržieb ročne. Táto inteligentná transformácia priemyslu predstavuje obrovský potenciál rastu pre Európu. Preto je však dôležité konať ihneď, v snahe zachovať konkurencieschopnosť na globálnom trhu a zaujať vedúcu úlohu v modernom prostredí digitálnej ekonomiky. Práve preto bolo zrýchlenie digitálnej transformácie európskeho priemyslu a podnikov kľúčovou témou neformálneho stretnutia ministrov.

Súčasťou programu pondelkového stretnutia bola interaktívna prehliadka Digitálny kompas,  zameraná na trhové príležitosti nových technológií, regulačné a sociálne vplyvy, vplyv na trh práce a požiadavky na zručnosti, ale aj otázky týkajúce sa investícií a financovania inovácií. V rámci ilustrácie vplyvov súčasnej priemyselnej transformácie ministri dostali možnosť vyskúšať si nové technológie, vrátane virtuálnej reality, robotiky, kybernetickej bezpečnosti, vzdelávania v oblasti technológií, 3D tlače, spracovania Big Data a bezpilotných lietajúcich prostriedkov. Zástupcovia vystavovaných spoločností zároveň upozornili ministrov na príležitosti a výzvy, ktorým musia čeliť.

Po výstave technológií sa uskutočnilo zasadnutie dvoch paralelných skupín na témy „Mobilizácia investícií do transformácie priemyslu v EÚ“ a „Pripravenosť pracovnej sily v EÚ na budúce trendy“.

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky