Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
12.07.2016
Ekonomika a financie
Tlačové správy

Minister Kažimír si je istý inteligentným výsledkom v prípade nadmerného deficitu Španielska a Portugalska

Minister financií SR Peter Kažimír predsedal prvému zasadnutiu Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) počas slovenského predsedníctva v Bruseli.

Portugalsko a Španielsko

Rada zistila, že Portugalsko a Španielsko neprijali účinné kroky v reakcii na odporúčania týkajúce sa opatrení na nápravu svojho nadmerného deficitu.

Potvrdila, že v odporúčanej lehote neznížia svoj deficit pod 3 % HDP, čo je referenčná hodnota EÚ pre deficit verejných financií. Zároveň zistila, že fiškálne úsilie, ktoré obe krajiny vynaložili, bolo výrazne nižšie, než sa odporúčalo.

Rozhodnutia Rady budú mať za následok sankcie podľa článku 126 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia má 20 dní na to, aby vydala odporúčanie a Rada bude mať 10 dní na schválenie sankcií.

„Som si istý, že na konci dospejeme k dôvtipnému, inteligentnému výsledku,“ povedal minister financií Slovenskej republiky a predseda Rady Peter Kažimír.

Daňová transparentnosť, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Rada prijala nové pravidlá, ktorými sa riešia praktiky vyhýbania sa daňovým povinnostiamzo strany právnických osôb v nadväznosti na dohodu dosiahnutú 21. júna 2016.

Smernica vychádza z odporúčaní OECD z roku 2015 s cieľom riešiť fenomén narúšania základu dane a presunu ziskov. Riešia sa ňou situácie, keď skupiny podnikov využívajúrozdiely medzi vnútroštátnymi daňovými systémami s cieľom znížiť svoju daňovú povinnosť.

Rada rokovala na základe oznámenia Komisie o možných ďalších opatreniach na zvýšenie daňovej transparentnosti a zabránenie zneužívaniu daňových systémov.

„Predsedníctvo má v úmysle pokročiť v nadchádzajúcich mesiacoch v činnosti zameranej na boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam,“

P. Kažimír

„Predsedníctvo má v úmysle pokročiť v nadchádzajúcich mesiacoch v činnosti zameranej na boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam,“ povedal pán Kažimír. „Netreba zdôrazňovať, že desiatky až stovky miliónov eur, ktoré sa strácajú v dôsledku daňových podvodov alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, by sa mohli investovať do našich ekonomík; musíme bojovať proti tejto chorobe všetkými prostriedkami.“

Rada tiež prerokovala návrh na posilnenie pravidiel EÚ zameraných na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Návrh je kľúčovým prvkom reakcie EÚ na nedávne teroristické útoky v Európe, ako aj odhalenia z apríla 2016 vyplývajúce z Panamských dokumentov. Technická práca začne v júli 2016 s cieľom umožniť Rade dosiahnuť dohodu v priebehu niekoľkých mesiacov.

Program predsedníctva

Rada rokovala o pracovnom programe slovenského predsedníctva.

„Chceme zvýšiť odolnosť EÚ voči vonkajším a vnútorným výzvam a obnoviť dôveru našich občanov v európsky projekt,“ povedal pán Kažimír.

Priority predsedníctva zahŕňajú:

  • inteligentné prehlbovanie hospodárskej a menovej únie EÚ;

  • boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom;

  • úniu kapitálových trhov EÚ;

  • bankovú úniu;

  • investície;

  • všeobecný rozpočet EÚ na rok 2017

www.consilium.europa.eu/sk/meetings/ecofin/2016/07/12/

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky