Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
20.07.2016
Rozpočet
Tlačové správy

Dobrý bod pre slovenské predsedníctvo: Rada sa dohodla na svojej pozícii k rozpočtu EÚ na r. 2017

Brusel (20. júla 2016) - Výbor stálych predstaviteľov Rady sa 20. júla 2016 dohodol na svojej pozícii, ktorú bude prezentovať počas nadchádzajúcich rokovaní s Európskym parlamentom o návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017.

„Viac než kedykoľvek predtým musíme zabezpečiť, aby sa rozpočet EÚ zameral na kľúčové dlhodobé priority a aby umožnil Európskej únii riešiť výzvy, ktorým čelí."

Vazil Hudák

 „Viac než kedykoľvek predtým musíme zabezpečiť, aby sa rozpočet EÚ zameral na kľúčové dlhodobé priority a aby umožnil Európskej únii riešiť výzvy, ktorým čelí. Som presvedčený, že pozícia Rady reaguje na túto nevyhnutnú potrebu tým, že ponúka primerané prostriedky na stimuláciu rastu, vytváranie pracovných miest, posilnenie bezpečnosti v EÚ i mimo nej, ako aj na riešenie migračnej krízy. Zároveň zabezpečuje efektívne zhodnotenie vynaložených prostriedkov, keďže dbá, aby finančné zdroje zodpovedali potrebám,“ uviedol Vazil Hudák, hlavný vyjednávač slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre rozpočet EÚ.

Celkové údaje

Pozícia Rady dohodnutá na základe kompromisného znenia slovenského predsedníctva dosahuje 156,38 miliardy EUR v záväzkoch a 133,79 miliardy EUR v platbách. V porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 0,9 % a zníženie platieb o 7,0 %. K výraznému zníženiu celkových platieb dochádza najmä preto, lebo sa skončilo vykonávanie programov z viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2007 – 2013 a nové programy sa ešte naplno nerozbehli.

Podpora rastu a vytváranie pracovných miest

Rada chce vynaložiť značnú časť budúcoročného rozpočtu EÚ na opatrenia na podporu inteligentného a inkluzívneho rastu, a to v objeme 74,3 miliardy EUR v záväzkoch a 56,1 miliardy EUR v platbách.

Opatrenia financované v rámci tohto okruhu zahŕňajú najmä:

  • program EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, na ktorý sa vynaloží 10,2 miliardy EUR v záväzkoch a 10,1 miliardy EUR v platbách, čo v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2016 predstavuje zvýšenie záväzkov o 6,9 % a zvýšenie platieb o 0,7 %;
  • Európsky fond pre strategické investície, na ktorý sa vynaloží 2,7 miliardy EUR v záväzkoch (+ 29,5 %) a 2,3 miliardy EUR v platbách (+ 341,3 %);
  • Erasmus+, na ktorý sa vyčlenia 2,0 miliardy EUR v záväzkoch (+ 16,2 %) a 1,9 miliardy EUR v platbách (+ 4,5 %);
  • európsku pomoc pre najodkázanejšie osoby (546 miliónov EUR v záväzkoch a 421 miliónov EUR v platbách);
  • iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, na ktorú sa vyčlení 600 miliónov EUR v platbách.
     

Riešenie migračnej a bezpečnostnej krízy

Rada chce, aby sa v rámci rozpočtu EÚ zachovala vysoká úroveň podpory, ktorú poskytuje od roku 2015 na pomoc členským štátom, ktoré zastavujú migračné toky, chránia vonkajšie hranice EÚ a bojujú proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

V pozícii Rady sa vyčleňuje 5,2 miliardy EUR v záväzkoch na osobitné výdavky spojené s migráciou. Patria sem vnútorné opatrenia, ako napríklad účinné riadenie migračných tokov, ako aj vonkajšie opatrenia zamerané na riešenie základných príčin migrácie. Táto položka zahŕňa 200 miliónov EUR na mechanizmus núdzovej podpory zo strany EÚ, ktorý Rada zriadila 15. marca 2016 s cieľom pomôcť Grécku a ostatným členským štátom, ktoré sú nadmerne zasiahnuté príchodom veľkého počtu utečencov. Zahŕňa tiež 750 miliónov EUR na dosiahnutie príspevku vo výške 1 miliardy EUR z rozpočtu EÚ s cieľom dosiahnuť sumu 3 miliardy EUR, ktorá bola schválená na nástroj pre utečencov v Turecku.

Na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ pozícia Rady zahŕňa 738,6 milióna EUR v záväzkoch a 747,7 milióna EUR v platbách vyčlenených na Fond pre vnútornú bezpečnosť. V porovnaní s rokom 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 14,4 % a zvýšenie platieb o 89,3 %. Pomôže to ešte viac posilniť policajnú spoluprácu, predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a boj proti nej, ako aj krízové riadenie.

Na naplnenie potrieb spojených s týmito prioritami a v plnom súlade s VFR na roky 2014 – 2020 Rada súhlasila, že zmobilizuje niekoľko osobitných nástrojov, ako napríklad celkovú rezervu pre záväzky, nástroj flexibility a mimoriadnu rezervu pre záväzky.

Rada pokračovala vo svojom úsilí skonsolidovať administratívne výdavky EÚ znížením počtu svojich zamestnancov v roku 2017. Od roku 2013 do roku 2017 Rada zníži počet svojich zamestnancov o 5 %, čo predstavuje zrušenie celkovo 157 pracovných miest. Rada vyzýva všetky inštitúcie, aby sa snažili dosiahnuť cieľ, ktorým je zníženie počtu zamestnancov o 5 % do konca roku 2017.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že Rada formálne prijme svoju pozíciu do polovice septembra. Táto pozícia bude slúžiť ako mandát pre slovenské predsedníctvo na rokovania s Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na rok 2017.

Súvislosti

Záväzky sú právne prísľuby na vynaloženie peňazí na aktivity, ktorých implementácia sa vykonáva v priebehu niekoľkých rozpočtových rokov. Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov, ktoré boli zahrnuté do rozpočtu EÚ v priebehu súčasných a predchádzajúcich rozpočtových rokov.

Odkazy

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2017

Pozícia Rady [11166/16 + ADD1 to 6]

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky