Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
18.07.2016
Medzinárodný obchod a colné
Tlačové správy

Boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami si vyžaduje spoločné celosvetové úsilie: EÚ vyzýva medzinárodných partnerov k podpisu zmluvy OSN o boji proti pašovaniu

Brusel (18. júl) - Európskych občanov znepokojuje strata príjmov v dôsledku pašovania cigariet a očakávajú prijatie krokov na riešenie tohto problému. Nielen v Európe je potrebné pokračovať v boji proti škodlivým vplyvom nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami a EÚ by tak mala urobiť v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi. EÚ dnes vyzýva ostatné krajiny, aby sa pridali a podpísali protokol k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (tzv. protokol k RDKT).

„Tento celosvetový fenomén si vyžaduje globálne riešenia a spomínaný protokol predstavuje prvý medzinárodný nástroj určený na boj s touto výzvou.“

Miroslav Lajčák

EÚ viedla rokovania o tomto protokole pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. V nadväznosti na návrh Komisie EÚ ratifikovala protokol k RDKT 24. júna 2016. Počet ratifikácií potrebných na nadobudnutie účinnosti protokolu je 40. Do dnešného dňa prebehlo 18 ratifikácií.

Nezákonný obchod s tabakom predstavuje celosvetový problém, a preto je potrebná súčinnosť na globálnej úrovni. Protokol k RDKT je prvou medzinárodnou zmluvou týkajúcou sa boja proti medzinárodnému pašovaniu tabakových výrobkov. Stanovujú sa v nej opatrenia na zabezpečenie dodávateľského reťazca prostredníctvom zriadenia globálneho systému sledovania a zisťovania, udeľovania licencií, hĺbkovej analýzy a iných požiadaviek na uchovávanie záznamov. V rámci zmluvy je možná medzinárodná spolupráca vo forme vzájomnej pomoci medzi orgánmi a tvrdších sankcií.

Ako povedala podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgievová pri príležitosti ratifikácie protokolu k RDKT Európskou úniou: „Nezákonný obchod s tabakovými výrobkami ohrozuje zdravie našich občanov a oslabuje štátne rozpočty. Túto dôležitú výzvu, ktorej čelíme, môže primerane riešiť len medzinárodná zmluva OSN so záväznými povinnosťami, akou je protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Preto vyzývame naše partnerské krajiny na celom svete, aby ju čo najskôr ratifikovali alebo k nej pristúpili.“

Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín, Vytenis Andriukaitis, dodal: „Na následky fajčenia zomrie každoročne v EÚ približne 700 000 osôb. Nezákonný obchod s tabakom ohrozuje politiky v oblasti verejného zdravia zamerané na zníženie počtu fajčiarov tým, že dodáva na trh výrobky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami EÚ, podľa ktorých musia byť na tabakových výrobkoch uvedené zdravotné varovania a musia dodržiavať obmedzenia týkajúce sa prídavných látok a príchutí. Útvary Komisie zodpovedné za verejné zdravie v súlade s protokolom vypracovávajú systém EÚ na sledovanie a zisťovanie tabakových výrobkov, ktorého cieľom bude obmedziť nezákonný obchod.“

„Trh s nezákonnými tabakovými výrobkami v EÚ rýchlo vzrástol, pričom pašované cigarety a ich falzifikáty sa našli vo všetkých členských štátoch. Nejde však len o problém EÚ,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Zároveň poukázal na skutočnosť, že „tento celosvetový fenomén si vyžaduje globálne riešenia a spomínaný protokol predstavuje prvý medzinárodný nástroj určený na boj s touto výzvou“.

Súvislosti

Prieskum v rámci EÚ ukázal nedostatočnú informovať o tom, že pašované cigarety sú hlavným zdrojom príjmov pre páchateľov organizovanej trestnej činnosti. Európska komisia a colné orgány členských štátov v súčasnosti uvádzajú do praxe akčný plán, ktorý je súčasťou stratégie z roku 2013 na posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Patrí sem uplatnenie metódy sledovania a zisťovania v súlade so smernicou o tabakových výrobkoch z roku 2014, ako aj ratifikácia a celosvetová podpora protokolu k RDKT. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) súčasne posilnil svoju spoluprácu v oblasti presadzovania s vnútroštátnymi colnými orgánmi. Objem cigariet, ktoré boli zhabané minulý rok s pomocou úradu OLAF, dosiahol rekordných 600 miliónov cigariet.

Ďalšie informácie o protokole k RDKT

Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie Georgievovej

Výsledky prieskumu Eurobarometra

Stratégia a akčný plán na posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (2013):

Stratégia

Akčný plán 

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky