Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
14.10.2016
Životné prostredie
Avíza a memo

Avízo: Rada pre životné prostredie bude diskutovať o klíme, biodiverzite a vode

Zasadnutie Rady pre životné prostredie sa uskutoční 17. októbra 2016 v Luxemburgu. Bude ho viesť minister životného prostredia SR László Sólymos a Európsku komisiu budú zastupovať komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Ángel Arias Cañete a komisár pre životné prostredie Karmenu Vella.

V Rade sa uskutoční verejná politická diskusia o návrhu nariadenia o spoločnom úsilí a návrhu nariadenia o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (nariadenie o LULUCF), ktoré predložila Komisia. Tieto právne predpisy a revízia systému obchodovania s emisiami (ETS) majú zabezpečiť splnenie záväzku EÚ v rámci Parížskej dohody o zmene klímy.

Rada tiež prijme závery o udržateľnom hospodárení s vodami. Malo by sa nimi prispieť k širšej diskusii o budúcnosti politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva. Zohľadňujú sa v nich tlaky súvisiace s využívaním pôdy a so zmenou klímy, ako aj nový medzinárodný kontext vrátane Parížskej dohody a programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

V rámci príprav na zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a jeho protokolov, ktoré sa uskutoční 4. – 17. decembra v Cancúne (Mexiko), sa tiež očakáva prijatie záverov Rady o biodiverzite. Budú základom pre rokovaciu pozíciu EÚ na tomto zasadnutí. 

Rada prediskutuje aj dlhý zoznam bodov časti „rôzne“:

  • Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu – zasadnutie sa uskutoční v Kigali (Rwanda) 10. – 14. októbra 2016 – informácie predsedníctva a Komisie 

  • Oznámenie o dekarbonizácii v rámci stratégie dopravy – informácie Komisie 

  • Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) – zasadnutie sa uskutoční v Johannesburgu (Južná Afrika) 24. septembra – 7. októbra 2016) – informácie Komisie

  • Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) – zhromaždenie sa uskutoční v Montreale (Kanada) 27. septembra – 7. októbra 2016 – informácie Komisie

  • Nevyčerpané finančné prostriedky z programu financovania NER300 – informácie cyperskej delegácie

  • Riadenie prírodných zdrojov na príklade lesa Bialowieza – informácie poľskej delegácie

  • Kritériá platné pre endokrinné disruptory – informácie dánskej, holandskej a švédskej delegácie

  • Návrh smernice o obmedzení vnútroštátnych emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie: získané poznatky – informácie poľskej, rumunskej a maďarskej delegácie 

     

Tlačová konferencia sa uskutoční po skončení zasadnutia Rady pre životné prostredie približne o 17.30 h.

Podrobnejšie informácie nájdete v podkladoch.

Súbežne s týmto zasadnutím Rady sa 18. októbra 2016 uskutoční zasadnutie ministrov EÚ a Východného partnerstva pre oblasť životného prostredia a zmeny klímy.

Tlačová konferencia sa uskutoční hneď po jej ukončení o 11.45 h.

 

 

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky